27.08.2019

Jak postupovat v případech týrání zvířat

Státní veterinární správa aktuálně na svých internetových stránkách zveřejnila publikaci „Jak postupovat v případech týrání zvířat“ určenou především obcím s rozšířenou působností. Brožurka obsahuje základní doporučení pro aplikaci současné právní úpravy v oblasti ochrany zvířat proti týrání, zejména zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. 

Státní veterinární správa aktuálně na svých internetových stránkách zveřejnila publikaci „Jak postupovat v případech týrání zvířat“ určenou především obcím s rozšířenou působností. Brožurka obsahuje základní doporučení pro aplikaci současné právní úpravy v oblasti ochrany zvířat proti týrání, zejména zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. Příručka by měla usnadnit spolupráci příslušných úřadů – jednotlivých krajských veterinárních správ a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, a to především ve vzájemném předávání informací týkajících se možného týrání zvířat či jiného porušování předpisů, při vzájemné pomoci a při řešení problémů.

Svaz se dlouhodobě zabýval otázkou větší podpory obcí s rozšířenou působností, které řeší případy týraných zvířat. Většinou se jedná o unikátní a specifické případy, finančně velmi náročné, jejichž řešení hradí obec ze svých zdrojů, což si uvědomovalo i ministerstvo zemědělství a z tohoto důvodu vznikl dotační titul i následná novela zákona o týrání zvířat, která dávala obcím, za určitých zákonem stanovených podmínek, možnost požadovat náhradu za výdaje, které s řešením týrání zvířat souvisejí. Svaz se této problematice věnuje ve svých odborných skupinách a také úzce spolupracuje  se Státní veterinární správou. Na obcích neexistuje specializovaný pracovník s touto agendou a i z tohoto důvodu vítáme vznik příručky, která na první pohled splňuje požadavky, které obce zadaly a lze ji jen doporučit. Z praxe víme, že není možné postihnout všechny případy týrání zvířat nebo stanovit vzorový  případ, protože zatím se vždy jednalo o velmi komplikované situace, které neměly obdobu - nezabezpečené šelmy, zimoviště pro dromedáry, šelmy a plazy, týrání stáda koní, velkokapacitní množírnu apod. Z tohoto pohledu je tedy příručka dostačující a plnicí svou funkci a lze ji doporučit.