10.02.2006

Jak efektivně uplatnit CAF v samosprávných úřadech - soubor příkladů

Informační středisko Národní podpory jakosti vydává publikaci Jak efektivně uplatnit CAF (The Common Assessment Framework)“ v samosprávných úřadech - soubor příkladů (zvyšování kvality úřadu pomocí sebehodnocení). „Společný hodnotící rámec (CAF)“ byl vypracován s cílem představit novou verzi CAF na 2. konferenci kvality ve veřejné správě v Evropské unii, která se konala v Dánsku v roce 2002.

Informační středisko Národní podpory jakosti vydává publikaci Jak efektivně uplatnit CAF (The Common Assessment Framework)“ v samosprávných úřadech - soubor příkladů (zvyšování kvality úřadu pomocí sebehodnocení). „Společný hodnotící rámec (CAF)“ byl vypracován s cílem představit novou verzi CAF na 2. konferenci kvality ve veřejné správě v Evropské unii, která se konala v Dánsku v roce 2002.