02.06.2004

EUROPROJEKT - Dopad evropské legislativy na města a obce ČR

Na základě smlouvy se Svazem měst a obcí ČR zahájila společnost MEPCO v květnu 2004 přípravné práce na provedení analýzy dopadů evropské legislativy na chod měst a obcí po vstupu České republiky do Evropské Unie. Analýza se bude v první fázi týkat problematiky veřejných zakázek a veřejné podpory a bude zakončena vydáním praktické příručky pro zastupitele.

Na základě smlouvy se Svazem měst a obcí ČR zahájila společnost MEPCO v květnu 2004 přípravné práce na provedení analýzy dopadů evropské legislativy na chod měst a obcí po vstupu České republiky do Evropské Unie. Analýza se bude v první fázi týkat problematiky veřejných zakázek a veřejné podpory a bude zakončena vydáním praktické příručky pro zastupitele.

Za účelem zpracování analýzy kontaktovalo MEPCO bruselskou společnost SN Consultancies, s níž došlo k podpisu smlouvy o dílo. Právní analýza by měla být dokončena do konce září 2004, s vydáním příručky se počítá na začátek roku 2005. Současně MEPCO oslovuje partnery, kteří se na vydání příručky budou podílet zakoupením reklamního prostoru.

Obsah příručky

Příručka pro zastupitele bude obsahovat především podrobný přehled existujících platných norem EU, vztahujících se k problematice měst a obcí v oblasti veřejných zakázek a popis současného stavu implementace těchto norem v České republice (v této části bude pojednáno např. o přechodných obdobích, která ČR v dané oblasti vyjednala).

Dále se bude příručka věnovat dopadům příslušné evropské legislativy na chod českých měst a obcí, zejména pak na nové pravomoci a povinnosti, které z ní pro obce vyplývají.

Nedílnou součástí příručky budou dodatky, sestávající z pramenů a oficiálních dokumentů, z nichž se při zpracování analýzy vycházelo a dále informace o českých i evropských orgánech, do jejichž kompetence problematika veřejných zakázek a veřejné podpory spadá.

Dana Škeříková
MEPCO