09.08.2007

Audit měst: Zpráva o stavu evropských měst

Zprávu hodnotící kvalitu života v evropských městech vydává Evropská komise v rámci své iniciativy European Urban Audit zahrnující 27 národních statistických úřadů členských států EU. Shrnuje a srovnává data o městech EU z oblasti demografie, hospodářství a sociální sféry. Zahrnuje hodnocení i dalších dat, jako např. úroveň vzdělání, zapojení občanské společnosti a kvalitu životního prostředí. Studie představuje typologii evropských měst, podle nichž se města mohou vzájemně srovnávat.

Zprávu hodnotící kvalitu života v evropských městech vydala Evropská komise v rámci své iniciativy European Urban Audit. Zahrnuje 27 národních statistických úřadů členských států EU a shrnuje a srovnává data o městech EU z oblasti demografie, hospodářství a sociální sféry. Zahrnuje hodnocení i dalších dat, jako např. úroveň vzdělání, zapojení občanské společnosti a kvalitu životního prostředí. Studie představuje typologii evropských měst, podle nichž se města mohou vzájemně srovnávat.