29.03.2017

Vizovice jsou podnikatelsky nejpřívětivějším městem Zlínska

Zlínský kraj je jedním z nejprogresivnějších regionů v České republice a je znám především jako kraj kvalitního vzdělání, sportu a kultury. Pozadu však nezůstává ani oblast podnikání, což potvrzuje také výzkum Město pro byznys, který hodnotí města Zlínska v konkurenci zbytku republiky jako jako velmi vyspělá. Tím podnikatelsky nejpřívětivějším městem pro rok 2016 se staly Vizovice.

29. března, Otrokovice

Zlínský kraj je jedním z nejprogresivnějších regionů v České republice a je znám především jako kraj kvalitního vzdělání, sportu a kultury. Pozadu však nezůstává ani oblast podnikání, což potvrzuje také výzkum Město pro byznys, který hodnotí města Zlínska v konkurenci zbytku republiky jako jako velmi vyspělá. Tím podnikatelsky nejpřívětivějším městem pro rok 2016 se staly Vizovice.

Celkové pořadí

1. Vizovice

2. Zlín

3. Holešov

4. Valašské Klobouky

5. Kroměříž

6. Uherské Hradiště

7. Luhačovice

8. Vsetín

9. Rožnov p. Radhoštěm

10. Valašské Meziříčí

11. Uherský Brod

12. Otrokovice

13. Bystřice n. Hostýnem

Srovnávací výzkum Město pro byznys hodnotí letos již podeváté podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností v České republice. Pořadí výzkumu se vyhodnocuje za jednotlivé kraje a také za celou republiku. Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií, podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. A především díky vítězství v oblasti podnikatelského prostředí se Městem pro byznys Zlínského kraje staly Vizovice.

Vizovice bodují díky podnikavosti občanů a výbornému hospodaření

Skvělé hodnocení v ukazateli iRatingu, který kalkuluje například se zadlužeností a hospodařením obce, nízké náklady na dluhovou službu, vysoký podíl podnikatelů na sto ekonomicky aktivních obyvatel, nadprůměrně vysoký podíl firem s více než padesáti zaměstnanci a s tím korespondující nízká nezaměstnanost. To vše podtrhuje ekonomickou stabilitu a dobré hospodaření vizovické radnice. Není divu, že se občané Vizovic do podnikání hrnou. Radnice jim jde naproti. Poplatky jsou nastaveny na nejnižší hodnoty v celém regionu a podnikatelé jistě ocení také velmi nízko nastavený koeficient daně z nemovitosti.

Zlín i Holešov nabízí kvalitní podnikatelské prostředí

Mezi silné stránky druhého Zlína patří především vysoký podíl podnikatelů, nejvyšší výdaje na podporu veřejné dopravy a vysoký počet studentů a učňů odborných škol, který indikuje dostatek kvalifikované pracovní síly. Třetí Holešov mezi ostatními vyčnívá díky kvalitnímu přístupu radnice, která nízko nastavila všechny poplatky včetně koeficientu daně z nemovitosti. V prospěch podnikatelů hovoří také nejnižší ceny vodného a stočného.

Investičně atraktivním regionem Zlínska jsou Kunovice

Agentura CzechInvest vyhlásila v rámci devátého ročníku výzkumu Město pro byznys novou kategorii nazvanou Investičně atraktivní region. Cílem nové kategorie je prezentovat úspěšné příklady obcí v České republice, které efektivně spolupracují s podnikatelskou sférou na hospodářském a investičním rozvoji regionu. „Touto kategorií jsme chtěli zdůraznit, jak je důležité, aby města byla připravena na nové investory i rozvoj již existujících podniků. Pro získávání nových investorů je klíčová například vhodná nabídka podnikatelských nemovitostí, ale také dostatečný počet kvalifikované pracovní síly. Proto oceňujeme města, která s byznysmeny spolupracují a vedle průmyslových zón se soustředí i na podporu technického vzdělání a přípravu budoucích zaměstnanců,“ popisuje novou kategorii výzkumu Lukáš Trčka, ředitel zlínské kanceláře agentury CzechInvest.

Vítězem prvního ročníku se stalo město Kunovice. „Kunovice porotu zaujaly efektivní kombinací investic do rozvoje podnikatelského prostředí, otevřeností radnice k názorům podnikatelů a rozsáhlou připraveností infrastruktury, včetně provozování podnikatelského inkubátoru, což v národním srovnání měst velikosti Kunovic rozhodně není samozřejmostí,“ dodal k vítěznému městu Lukáš Trčka.

Zlínský kraj, který je v porovnání s jinými obdobně velkými kraji České republiky specifický svou orientací na zpracovatelský průmysl, se v současnosti potýká se zásadním nedostatkem kvalifikované pracovní síly. V únoru bylo v celém kraji bez práce jen 19 871 občanů z celkových 388 tisíc obyvatel ve věku 15 až 64 let. Je povzbuzující, že problémy podnikatelů, nejen v otázce zaměstnanosti, nejsou radnicím napříč Zlínským krajem lhostejné. Všechna soutěžící města v celorepublikovém srovnání dosahovala nadprůměrných výsledků v otázkách otevřenosti a komunikace s našimi podnikateli, ochotou napomáhat k řešení společných problémů. Současně regionální kanceláře agentury CzechInvest kvituje zájem měst o lepší vybavenost jimi zřizovaných základních škol, například dílnami.

Soutěžící obce, města i svazky obcí v ní byly hodnoceny na základě přístupu místních samospráv vůči podnikům a připravenosti podnikatelského prostředí dané lokality pro nové soukromé investice. Hodnocen byl také přístup radnice ke kvalitě výuky na základních školách, investice do přípravy podnikatelské infrastruktury či podpora podnikání formou provozování podnikatelských inkubátorů. Cílem nové kategorie je prezentovat úspěšné příklady obcí v České republice, které efektivně spolupracují s podnikatelskou sférou na hospodářském a investičním rozvoji regionu. Hodnocení přihlášených se účastnila i Krajská hospodářská komora a Josef Zicha, náměstek hejtmana Zlínského kraje pro strategický rozvoj a územní plánování.

gallery