30.03.2017

Třinec potvrdil pověst podnikatelského ráje severní Moravy

Moravskoslezský kraj je v očích mnohých stále vnímám jako jeden z nejpomaleji se rozvíjejících regionů. Vysoká nezaměstannost, nekvalitní pracovní podmínky a nízký zájem o občanskou společnost. Negativa zůstávají, ale začíná je vyvažovat čím dál více pozitiv. Kvalitní a propracovaná infrastruktura, zvyšující se atraktivita vzdělávání a také podnikatelské prostředí. Poslední z faktorů potvrzuje také výzkum Město pro byznys, který města severní Moravy vidí v dobrém světle a jako podnikatelsky nejpřívětivější vyhodnotil již podruhé za sebou Třinec.

30. března, Ostrava

Celkové pořadí

1. Třinec

2. Frenštát p. Radhoštěm

3. Frýdek-Místek

4. Odry

5. Hlučín

6. Nový Jičín

7. Opava

8. Krnov

9. Český Těšín

10. Frýdlant n. Ostravicí

11. Ostrava

12. Vítkov

13. Kopřivnice

14. Havířov

15. Rýmařov

16. Karviná

17. Kravaře

18. Bílovec

19. Bruntál

20. Bohumín

21. Jablunkov

22. Orlová

Moravskoslezský kraj je v očích mnohých stále vnímám jako jeden z nejpomaleji se rozvíjejících regionů. Vysoká nezaměstannost, nekvalitní pracovní podmínky a nízký zájem o občanskou společnost. Negativa zůstávají, ale začíná je vyvažovat čím dál více pozitiv. Kvalitní a propracovaná infrastruktura, zvyšující se atraktivita vzdělávání a také podnikatelské prostředí. Poslední z faktorů potvrzuje také výzkum Město pro byznys, který města severní Moravy vidí v dobrém světle a jako podnikatelsky nejpřívětivější vyhodnotil již podruhé za sebou Třinec.

Srovnávací výzkum Město pro byznys hodnotí letos již podeváté podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností v České republice. Pořadí výzkumu se vyhodnocuje za jednotlivé kraje a také za celou republiku. Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií, podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. A díky skvělému výsledku v obou hodnocených oblastech se podnikatelsky nejpřívětivějším městem Moravskoslezského kraje stalo opakovaně město Třinec!

Třinec obhájil vítězství díky neustálému podnikatelskému rozvoji

Stejně jako v loňském roce se může město Třinec pochlubit nejlepšími podmínkami pro podnikatele. V oblasti podnikatelského prostředí vděčí za výsledek především velkému meziročnímu nárůstu ekonomických subjektů, skvělému hodnocení ukazatele iRating, který hodnotí mimo jiné také hospodaření radnice a v neposlední řadě také nejvyššímu podílu firem s více než padesáti zaměstnanci v celém regionu. Za zmínku určitě stojí také neustálá podpora rozvoje města a vysoké investice do veřejné dopravy.

Frenštát pod Radhoštěm dobře komunikuje, Frýdek-Místek dobře hospodaří

Vysoký podíl studentů a učňů v odborném vzdělávání a první místo v testu elektronické komunikace, ve kterém je sledována rychlost, vstřícnost a kvalita odpovědi živnostenského úřadu na fiktivní dotaz podnikatele, jsou hlavní důvody, proč je na druhém místě Frenštát pod Radhoštěm. Bronzová příčka patří Frýdku-Místku, který ji získal především díky vysokému podílu podnikatelů a velkým investicím do veřejné dopravy a do dalšího rozvoje města formou kapitálových výdajů.

Třinec získal také ocění Investičně atraktivní region

Agentura CzechInvest vyhlásila v rámci devátého ročníku soutěže Město pro byznys novou kategorii nazvanou Investičně atraktivní region. „Obce v Moravskoslezském kraji vidí potenciál kraje a snaží se svou činností podporovat dlouhodobý a udržitelný rozvoj podnikatelského prostředí. Důvodem, proč jsme se rozhodli ocenit v rámci soutěže obce, které např. investují prostředky do zlepšování podnikatelské infrastruktury či konzultují své další kroky s místními podniky za účelem rozvoje města a mikroregionu, bylo povzbudit taková města a obce v kraji v jejich snažení a inspirovat další k posílení aktivit souvisejících s podporou podnikání a investic a tím přispívat k celkovému rozvoji regionu,“ popisuje novou kategorii výzkumu Filip Chlebiš, ředitel regionální kanceláře agentury CzechInvest pro Moravskoslezský kraj.

 

Vítězem prvního ročníku se v Moravskoslezském kraji stal Třinec. „U města Třinec bylo porotou oceněno zapojení zástupců podnikatelů přímo do orgánů města, intenzivní spolupráce s místními firmami na realizaci společných projektů z oblasti dopravy, životního prostředí, kultury a sportu. Pozitivní hodnocení Třinec obdržel také za spolupráci firem a místních škol a investice do vzdělávání, zejména technického směru, a za investice do zkvalitňování podnikatelské infrastruktury. V Třinci se nachází průmyslová zóna Baliny, která je dnes plně obsazená, nyní se počítá s rozvojem i dalších lokalit právě pro podnikání. Dlouhodobě je město sídlem a partnerem Podnikatelského inkubátoru STEEL-IT,“ okomentoval důvody vítězství Třince Filip Chlebiš a přidal i rady městům pro lepší rozvoj podnikání. „Otevřená komunikace a informovanost, promyšlená a trvalá spolupráce obcí a firem, které v lokalitě působí, jsou klíčovými prvky nezbytnými pro udržitelný rozvoj regionu. Obec investující do podnikatelské infrastruktury, podporující vzdělávání ve školách ve spolupráci s firmami za účelem přípravy kvalifikované pracovní síly se stává atraktivním místem nejen pro podnikatele, ale také pro své občany.“

 

Moravskoslezský kraj patří dlouhodobě mezi strukturálně postižené regiony v České republice, a v rámci míry nezaměstnanosti je na druhém místě. Na druhou stranu do kraje neustále směřuje velký počet investorů a stávající společnosti v kraji dále expandují. Vedení měst a obcí si uvědomují důležitost podpory rozvoje podnikání a budování vstřícného podnikatelského prostředí a vyvíjejí řadu aktivit, kterými usilují o zvýšení atraktivity regionu v očích podnikatelů a investorů.

 

Soutěžící obce, města i svazky obcí v ní byly hodnoceny na základě přístupu místních samospráv vůči podnikům a připravenosti podnikatelského prostředí dané lokality pro nové soukromé investice. Hodnocen byl také přístup radnice ke kvalitě výuky na základních školách, investice do přípravy podnikatelské infrastruktury či podpora podnikání formou provozování podnikatelských inkubátorů. Cílem nové kategorie je prezentovat úspěšné příklady obcí v České republice, které efektivně spolupracují s podnikatelskou sférou na hospodářském a investičním rozvoji regionu. Na hodnocení přihlášených se podíleli zástupci Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu pro Moravskoslezský kraj, Agentury pro regionální rozvoj a Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko.

gallery