14.12.2016

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Ve dnech 12. - 13. prosince se v nizozemském Maastrichtu ukustečnilo jednání Politického výboru Rady evropských obcí a regionů (CEMR). Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období. 

Novým prezidentem CEMR se stal Stefano Bonaccini, předseda Italské asociace místních a regionálních orgánů (AICCRE) a hejtman regionu Emilia Romagna. Ve své nominační řeči zdůraznil, že jeho prioritou je posílení pozice CEMR vůči evropským institucím skrze efektivní a profesionální obhajování zájmů evropských místních a regionálních samospráv. Základem činnosti CEMR by mělo být posílení spolupráce s členskými asociacemi a využití jejich odborného potenciálu jak na politické úrovni, tak na úrovni výměny znalostí a expertíz mezi odbornými aparáty.

gallery