05.06.2017

Převody nepotřebného majetku státu ve veřejně prospěšném zájmu jednodušeji a rychle, shodly se samosprávy s vládou

Dopady zvyšování mezd různým profesím na obecní rozpočty, financování oprav místních komunikací, možnosti převodů nepotřebného majetku státu na obce anebo otázka nastavení registru smluv a flexibilnější úprava pravidel nočního klidu patřilo mezi témata pondělního setkání primátorů a starostů s ministry. Během čtvrtého jednání Předsednictvo Svazu měst a obcí ČR s vládou Bohuslava Sobotky také ocenilo dlouhodobou spolupráci s resorty.

PRAHA, 5. června 2017 – Dopady zvyšování mezd různým profesím na obecní rozpočty, financování oprav místních komunikací, možnosti převodů nepotřebného majetku státu na obce a naopak, anebo otázka nastavení registru smluv a flexibilnější úprava pravidel nočního klidu patřilo mezi témata pondělního setkání primátorů a starostů s ministry. Během čtvrtého jednání Předsednictvo Svazu měst a obcí ČR s vládou Bohuslava Sobotky také ocenilo dlouhodobou spolupráci s resorty.

Shoda zazněla v oblasti nakládání s nepotřebným majetkem státu a možných úpravách podmínek jeho převodu na samosprávy. Nejčastěji se jedná o veřejnou a sídlištní zeleň, pozemky ve sportovních areálech, pod veřejnými pohřebišti, pod budovami v majetku obce, ale i o pozemky nezbytné pro protipovodňová opatření. Resorty se nebrání dalšímu jednání a řešení konkrétních návrhů obcí. „Domluvili jsme se na vzniku pracovní skupiny, která bude hledat vhodnější řešení pro obce i stát,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl a dodává: „Společně usilujeme, aby se převody nepotřebného majetku zbytečně neprodlužovaly, neprodražovaly a nebránily tak veřejně prospěšným zájmům obou stran.“

Také v otázce stanovování doby nočního klidu bude možný posun. Ministři vědí, že současné nastavení obcím neumožňuje reagovat na veškeré akce a činnosti, např. na oslavy po vítězství místních sportovců. Novelizace příslušné úpravy i výkladové praxe bude nezbytná.

K problematice dopadů zvyšování mezd na rozpočty obcí František Lukl, předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova, uvedl: „Nezpochybňujeme důvody pro navyšování mezd řidičů autobusů nebo pracovníků v sociální oblasti a kultuře. I my vnímáme, že určité skupiny zaměstnanců ve veřejném sektoru jsou podfinancované. Co se nám ale nelíbí, je načasování. Ve schválených rozpočtech samospráv nebylo s prostředky na platy počítáno, a proto pro nás znamenají neplánované náklady. To pak ohrožuje již rozpracované projekty a investice. Potřebujeme jen vstřícný postoj státu, který s námi bude včas tyto kroky připravovat.“ Změny mezd přinesla vládní nařízení. Je proto třeba, aby se stát podílel na jejich zapracování do oblasti finanční, legislativní i kontrolní. Samosprávy samozřejmě oceňují, že vláda uvolnila prostředky na sociální služby prostřednictvím krajů a bude dofinancovávat i zvýšené platy nepedagogických pracovníků.

Velkým tématem jsou opravy místních komunikací. Shoda sice panuje ohledně jejich stavu a nezbytnosti oprav, nikoli už ale o výši finančních prostředků na ně určených. „Z evropských dotací na opravy silnic čerpat nemůžeme. Neexistují ani žádné dlouhodobé národní dotační tituly,“ shrnuje místopředseda Svazu a starosta obce Blížejov Jiří Červenka a říká: „Jsme tak odkázáni na rychle vyčerpanou finanční podporu z krajů a jednoho programu Ministerstva pro místní rozvoj.“ Pro nalezení dlouhodobého řešení zanedbávaného stavu místních komunikací Svaz měst a obcí ČR navrhuje navýšení rozpočtu příslušného dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj. Dalším návrhem je provést změnu zákona o Státním fondu dopravní infrastruktury, která by obcím umožnila čerpat na opravy silnic prostředky také z tohoto fondu obdobně, jako je tomu u krajů.

Během společného jednání vlády s primátory a starosty se debatovalo i o registru smluv. Svaz měst a obcí ČR oceňuje, že Ministerstvo vnitra samosprávám poskytuje metodickou podporu a školení. Nicméně nadále trvá na tom, že úprava přináší celou řadu nejasných ustanovení. Primátor statutárního města Ostrava Tomáš Macura při tom upozornil, že: „Tento zákon zakládá nerovné postavení městských společností vůči konkurenci. Bez ohledu na to, zda bude ještě v Parlamentu novelizován, vykazuje závažné nedostatky. Bohužel je smutným příkladem toho, jak nemá vypadat příprava jakéhokoli zákona.“

Kromě těchto témat se hovořilo o nutnosti podpory meziobecní spolupráce. Výkon a sdílení veřejných služeb prostřednictvím spolupráce obcí je dlouhodobě zařazeno mezi priority Svazu. Podařilo se jej včlenit jako jeden z nosných prvků do Strategického plánu rozvoje veřejné správy v letech 2014 - 2020.

Sestřih z tiskové konference s vystoupením předsedy Svazu a starosty Kyjova Františka Lukla najdete také v reportáži České televize v pořadu Týden v politice, která začíná na stopáži 52:56.

 

Pro další informace kontaktujte Petru Kubařovou, mobil: 733 713 971, e-mail: kubarova@smocr.cz.

gallery