14.03.2017

Podnikání v Benešově kvete. Obhájil pozici Města pro byznys Středočeského kraje

Středočeský kraj je svou polohou velice specifický a v mnohém dokáže z blízkosti hlavního města úspěšně těžit. Je tomu také v oblasti podnikatelského prostředí, ve které výjimkou není ani město Benešov, které potvrdilo své dlouhodobě kvalitní podmínky pro podnikání, a dle výzkumu Město pro byznys zaslouženě obhájilo pozici podnikatelsky nejpřívětivějšího města ve Středočeském kraji.

Středočeský kraj je svou polohou velice specifický a v mnohém dokáže z blízkosti hlavního města úspěšně těžit. Je tomu také v oblasti podnikatelského prostředí, ve které výjimkou není ani město Benešov, které potvrdilo své dlouhodobě kvalitní podmínky pro podnikání, a dle výzkumu Město pro byznys zaslouženě obhájilo pozici podnikatelsky nejpřívětivějšího města ve Středočeském kraji.

Celkové pořadí

1. Benešov

2.  Brandýs/Labem - St. Boleslav

3. Lysá nad Labem

4. Mnichovo Hradiště

5. Votice

6. Příbram

7. Beroun

8. Mladá Boleslav

9. Neratovice

10. Poděbrady

11. Černošice

12. Vlašim

13. Kutná Hora

14. Český Brod

15. Dobříš

16. Kralupy nad Vltavou

17. Říčany

18. Rakovník

19. Kladno

20. Slaný

21. Mělník

22. Hořovice

23. Sedlčany

24. Čáslav

25. Nymburk

26. Kolín

Srovnávací výzkum Město pro byznys hodnotí letos již podeváté podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností v České republice. Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií, podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. A podnikatelsky nejpřívětivější město ve Středočeském kraji, Benešov, dosáhlo vynikajících výsledků v obou těchto oblastech a stejně jako loni se může pyšnit titulem Město pro byznys. Pořadí výzkumu se vyhodnocuje za jednotlivé kraje a také za celou republiku.

Benešov nabízí komplexní podnikatelské prostředí a opět vítězí

Benešov dlouhodobě dosahuje skvělých výsledků jak v oblasti podnikatelského prostředí, tak přístupu veřejné správy. Za obhajobou benešovského vítězství se skrývá především vysoký podíl podnikatelů, nejnižší náklady na dluhovou službu, vysoký podíl kapitálových výdajů a dotací získaných z Evropské unie či nízká nezaměstnanost. Benešovská radnice však neboduje pouze v hospodářských ukazatelích. Důkazem toho je i první místo v hodnocení obsahu webových stránek z pohledu podnikatele.

Brandýs nad Labem - Stará Boleslav a Lysá nad Labem skokany roku

Obec s rozšířenou působností Brandýs nad Labem - Stará Boleslav se vyšvihla z osmého místa na druhé díky velkému meziročnímu růstu počtu ekonomický subjektů, nízké dlouhodobé nezaměstnanosti a také díky nízkým cenám za vodné a stočné. Třetí Lysou nad Labem zase zdobí nízké poplatky a vynikající hodnocení ukazatele iRating, který kalkuluje mimo jiné také se zadlužeností obce. Stejně jako druhé umístěné město i Lysá nad Labem žebříčkem výrazně vystoupala, konkrétně z desátého místa.

Investičně atraktivní region? Vítězí společný projekt obcí, STAR CLUSTER

Agentura CzechInvest vyhlásila v rámci devátého ročníku soutěže Město pro byznys novou kategorii nazvanou Investičně atraktivní region. Soutěžící obce, města i svazky obcí v ní byly hodnoceny na základě přístupu místních samospráv vůči podnikům a připravenosti podnikatelského prostředí dané lokality pro nové soukromé investice. Hodnocen byl také přístup radnice ke kvalitě výuky na základních školách, investice do přípravy podnikatelské infrastruktury či podpora podnikání formou provozování podnikatelských inkubátorů. „CzechInvest chce touto kategorií zdůraznit, jak je důležité, aby města byla připravena na nové investory i rozvoj existujících podniků. Pro příznivé podnikatelské prostředí je také nutná nabídka vhodných podnikatelských nemovitostí. My oceňujeme města, která se vedle průmyslových zón soustředí i na podporu technického vzdělání a přípravu pracovní síly. Tedy doprovodnou infrastrukturu, kterou považujeme za stejně důležitou,“ uvedl Jakub Hudec, ředitel regionální kanceláře agentury CzechInvest pro Prahu a Středočeský kraj.

 

Středočeský kraj, stejně jako většina krajů v České republice, zápolí s požadavky zaměstnavatelů na kvalifikovanou a technicky vzdělanou pracovní sílu. Středočeský kraj se snaží na tuto situaci reagovat. Na území kraje probíhá celá řada aktivit na podporu harmonizace stávajících i budoucích potřeb zaměstnavatelů.  Soutěžící ve Středočeském kraji pracují na aktualizaci strategických plánů rozvoje, věnují se podpoře podnikání a spolupráci s podniky. Středočeský kraj se dále snaží posílit inovační potenciál kraje prostřednictvím Středočeského inovačního centra.

 

Vítězem prvního ročníku se stal společný projekt Dolních Břežan, Hodkovic a Vestce, STAR CLUSTER. „STAR Cluster (Science and Technology Advanced Region) chápe porota jako unikátní projekt s významnými kontinuálními investicemi do vědecko-technické infrastruktury ale i rozvojem doprovodné infrastruktury. Sdružené obce Dolní Břežany, Hodkovice a Vestec mezi sebou komunikují a spolupracují. Obce pravidelně informují a scházejí se s podnikateli. To vše jsou správná opatření, která zajištují investiční atraktivnost,“ popisuje vítěze Jakub Hudec, ředitel regionální kanceláře agentury CzechInvest pro Prahu a Středočeský kraj a společně navrhuje obcím jak se efektivně rozvíjet. „Představitelé našich měst by si měli uvědomit, že jejich rozvoj je nedílně spjatý s existencí úspěšných firem, které podnikají na jejich území. Těmto firmám by měli naslouchat a vytvářet jim dobré podmínky pro podnikání a jeho rozvoj. Nezbytný je kvalitní územní a strategický plán. Nesmí se zapomínat na infrastrukturně zabezpečené prostory pro podnikání, dobrou dopravní dostupnost a nabídku kvalifikované pracovní síly. Trendem posledních let je dále i snižování administrativní zátěže a zavádění prvků e-governmentu.

gallery