09.03.2020

Pitná voda ve všech pádech, znělo na Dni starostů

Prohlédněte si fotogalerii i prezentace přednášejících z 2. ročníku akce Den starostů, který se konal ve spolupráci se Svazem v rámci veletrhu Aquatherm 3. března na pražském výstavišti PVA Expo Praha. Tentokrát na téma Pitná voda je poklad, chraňme ho, aneb aby se čistá voda nestala luxusem.

Že se jedná o aktuální téma, potvrzuje i fakt, že se sešlo téměř 120 účastníků. Velký důraz byl tentokrát kladen i na diskuzi s účastníky. Starostové, členové místních samospráv či úředníci odborů správy majetku a investic si vyposlechli řadu přednášek či prezentací, které téma ochrany a snížení spotřeby pitné vody řešily mezioborově. Mluvilo se o procesu tvorby cen, takzvaného vodného stočného nebo například o využitelnosti vodních kapacit. O možnostech omezení odběru vody a finanční regulaci se účastníci dozvěděli od ředitele odboru ochrany vod z ministerstva životního prostředí Aleše Záruby.
Víte, co je a jak využít tzv. šedou vodu? I o tom se diskutovalo a řada řečníků představila projekty nebo metody šetření vodou. Petr Valdman ze Státního fondu životního prostředí přinels informace o dotačních programech směřujících k hospodaření se srážkovými vodami, ke zvýšení retenčního potenciálu vodních toků a návaznými podporovanými aktivitami. Poměrně úspěšně jsou využívány dotace na posílení přirozené funkce krajiny, dotace na kanalizace a vodovody či dotace na zdroje pitné vody z podzemních zdrojů.
Svaz měst a obcí ČR reprezentovala jeho ředitelka Radka Vladyková, která poukázala na průkopnický projekt Smart Česko, jehož mottem je: Pitná voda je na pití, přečištěná má končit v zahradách a na polích. Podnítila zástupce obcí k možným aktivitám v této oblasti, co vše mohou udělat pro svoji obec a okolní přírodu. Upozornila také, že zelená města a obce budoucnosti využívají přírodě blízká řešení směřující ke snížení energetické náročnosti budov a snížení dopadů elektromagnetického záření.
Velký prostor byl věnován diskuzi, a tak se účastníci mohli zapojit i aktivně.
Věříme, že si domů do svých obcí a měst odvezli řadu podnětných nápadů i kontaktů, které jim usnadní a pomohou při boji o každou kapku.

Zde naleznete prezenatce přednášejících:

Ing. Aleš Kendík, náměstek pro Sekci vodního hospodářství, Ministerstvo zemědělství ČR

Mgr. Lukáš Záruba, ředitel Odboru ochrany vod, Ministerstvo životního prostředí ČR

Ing. Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí

Ing. Oldřich Vlasák, ředitel sdružení SOVAK ČR

Jakub Kabourek – programový manažer společnost ČEZ Esco, a.s.

          Mgr. Radka Vladyková, výkonná ředitelka Svazu měst a obcí České republiky

 

gallery