06.04.2017

Nejlepší podmínky pro podnikání nabízí na Vysočině Pelhřimov

Kraj Vysočina je dynamicky se rozvíjejícím krajem a mezi jeho silné stránky patří především kvalitní zdravotní a sociální péče a zájem lidí o dění v regionu, z čehož pramení obecná spokojenost se životem v kraji. Ale jak jsou na tom podnikatelé? Možná ještě lépe! Živnostníci a firmy mohou těžit z příznivé polohy mezi centry republiky a také z neustálého rozvoje podnikatelského prostředí ve svém kraji. Vývoj vpřed prokazují také města Vysočiny, která se v rámci republiky dlouhodobě ukazují jako podnikání zaslíbené. Dokazuje to také výzkum Město pro byznys, který jako podnikatelsky nejpřívětivější město Kraje Vysočina vyhodnotil Pelhřimov.

Kraj Vysočina je dynamicky se rozvíjejícím krajem a mezi jeho silné stránky patří především kvalitní zdravotní a sociální péče a zájem lidí o dění v regionu, z čehož pramení obecná spokojenost se životem v kraji. Ale jak jsou na tom podnikatelé? Možná ještě lépe! Živnostníci a firmy mohou těžit z příznivé polohy mezi centry republiky a také z neustálého rozvoje podnikatelského prostředí ve svém kraji. Vývoj vpřed prokazují také města Vysočiny, která se v rámci republiky dlouhodobě ukazují jako podnikání zaslíbené. Dokazuje to také výzkum Město pro byznys, který jako podnikatelsky nejpřívětivější město Kraje Vysočina vyhodnotil Pelhřimov.

Celkové pořadí

1. Pelhřimov

2. Humpolec

3. Jihlava

4.  Žďár nad Sázavou

5. Světlá nad Sázavou

6.  Velké Meziříčí

7. Havlíčkův Brod

8. Pacov

9. Nové Město na Moravě

10. Třebíč

11.  Bystřice n. Pernštejnem

12. Chotěboř

13. Telč

14. Náměšť n. Oslavou

15. Moravské Budějovice

Srovnávací výzkum Město pro byznys hodnotí letos již podeváté podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností v České republice. Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií, podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. A právě díky výborným výsledkům v obou hodnocených oblastech se podnikatelsky nejpřívětivějším městem Kraje Vysočina stalo města Pelhřimov a přerušilo tak dlouhodobou nadvládu Humpolce, který se musel spokojit s druhým místem. Pořadí výzkumu se vyhodnocuje za jednotlivé kraje a také za celou republiku.

Pelhřimov? Komplexní město podnikání zaslíbené

Pelhřimov se na první místo vyšvihl především díky největšímu podílu podnikatelů, nejnižší dlouhodobé nezaměstnanosti, nejnižším nákladům na dluhovou službu a také úspěšnému čerpání dotací z Evropské unie. Zasloužené první místo podtrhují také vysoké kapitálové výdaje, jejichž výše potvrzuje kvalitní hospodaření radnice a snahu neustále investovat do dalšího rozvoje města a podnikatelského prostředí v něm. Radnice však nevyčnívá pouze v ekonomických údajích. Podnikatelé jistě ocení také nízko nastavené poplatky včetně koeficientu daně z nemovitosti.

Humpolec i Jihlava nabízejí skvělé podnikatelské prostředí

Humpolec se po dlouholeté nadvládě musel smířit s druhým místem, to však neznamená, že již není kvalitním městem pro byznys. Město tradičně patří k obvodům s vysokým podílem podnikatelů, firem a velkých zaměstnavatelů. Stejně tak může Humpolec nabídnout dostatečný počet kvalifikovaných zaměstnanců, protože nabízí vysoký podíl učňů a studentů v odborném vzdělávání. Třetí Jihlava ostatní převyšuje především přístupem radnice.  Konkrétně v kritériích, která se týkají hospodaření a finanční stability města. Úspěšné čerpání evropských dotací, vysoké kapitálové výdaje a skvělé hodnocení ukazatele iRating. To vše dokazuje, že Jihlava je rozvoji podnikání více než nakloněna.

Investičně atraktivním regionem vyhlášena Třebíč

Agentura CzechInvest vyhlásila v rámci devátého ročníku výzkumu Město pro byznys novou kategorii nazvanou Investičně atraktivní region. Cílem nové kategorie je prezentovat úspěšné příklady obcí v České republice, které efektivně spolupracují s podnikatelskou sférou na hospodářském a investičním rozvoji regionu. „Města a obce mnohdy nevěnují podnikatelskému prostředí dostatečnou pozornost. Je zde ale řada těch, kteří mají upřímnou snahu podnikatelům a investorům pomáhat, a to nejen těm stávajícím, ale i těm, kteří jednou mohou do lokality přijít nebo v ní vyrůst. Usoudili jsme, že by bylo dobré z pozice agentury pro podporu podnikání a investic toto úsilí a vynaložené prostředky ocenit a poukázat na dobrou praxi. A přestože může být jen pro každý kraj jen jeden vítěz, dobrých praxí bylo hned několik,“ popsal novou kategorii výzkumu Adam Joura, ředitel regionální kanceláře agentury CzechInvest pro Kraj Vysočina.

Vítězem prvního ročníku se na Vysočině stala Třebíč. „Město Třebíč má za sebou rozjezd ambiciózní incomingové kampaně, což porota hodnotila velmi kladně, mimo jiné pro komplexnost aktivit pro podporu podnikatelů a investorů. Pozornost vzbudil také nový akční plán města a infrastrukturní projekty. Třebíč byla také oceněna za svoji otevřenost v komunikaci s podnikateli,“ okomentoval vítěz Adam Joura a dodal radu pro další města a obce. „Základem úspěchu při podpoře podnikání a investic je na jedné straně ochota vidět, slyšet a vnímat a na straně druhé odhodlaně, moudře a vytrvale konat a komunikovat. Podnikatelé své zájmy zpravidla hlasitě hájí. Jejich zájmy prosazují také organizace, které je sdružují, a CzechInvest, který má navíc i mezinárodní investiční optiku. V řešeních je dobré být kreativní, ale není nutné objevovat Ameriku. Některé osvědčené modely rádi nabídneme, i proto jsme v regionech. Konečně komunikace s podnikateli a veřejností již závisí na politickém umu představitelů municipalit. Nejen k tomu jim přeji hodně energie.“

gallery