03.03.2017

Na Liberecku jsou nejlepší podmínky pro podnikatele v Jablonci nad Nisou!

Podpora rozvoje stávajících firem a lákání nových, neustálá diskuze nad podněty pro zlepšení podnikatelského prostředí ze strany vedení měst a obcí a proaktivní přístup v řešení otázky nedostatku technicky vzdělaných studentů.

Podpora rozvoje stávajících firem a lákání nových, neustálá diskuze nad podněty pro zlepšení podnikatelského prostředí ze strany vedení měst a obcí a proaktivní přístup v řešení otázky nedostatku technicky vzdělaných studentů. To jsou hlavní body, které v současnosti charakterizují oblast podnikání v Libereckém kraji. Dle výzkumu Město pro byznys to potvrzuje také Jablonec Nad Nisou, který se pro letošek stal podnikatelsky nejpřívětivějším městem Libereckého kraje.

Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií, podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. A právě díky skvělému výsledku v obou těchto hodnocených oblastech se tím nejlepším Městem pro byznys Libereckého kraje stal Jablonec nad Nisou. Výzkum Město pro byznys hodnotí všechna města a obce s rozšířenou působností. Pořadí vyhodnocuje za jednotlivé kraje a také za celou republiku.

Jablonec vyčnívá jak v hospodaření, tak v přístupu radnice

Jablonec nad Nisou, který se po loňském druhém místě posunul na stupínek nejvyšší, tak docílil zejména výbornými výsledky jak v objektivních podmínkách pro podnikání, tak v samotném přístupu radnice k podnikatelům. Velký podíl firem, nízké ceny bytů, nízká dlouhodobá nezaměstnanost a nejvyšší mzdy v regionu. To vše mohou podnikatelé ve městě využívat. A nejen to, radnice je jim více než otevřená. Velký rozsah úředních hodin, webové stránky jsou z hlediska byznysu hodnoceny jako nejlepší v kraji a co ocení podnikatelé možná vůbec nejvíce je to, že město má všechny poplatky a to včetně koeficientu daně z nemovitosti nastaveny na nejnižší možnou úroveň.

Železný brod dobře hospodaří a v České Lípě bodují i v komunikaci

Loni vítězný Železný Brod se musel tento rok spokojit „pouze“ s druhým místem, to však neznamená, že se v něm špatně podniká, naopak. Může se pyšnit největším podílem podnikatelů, druhou nejnižší dlouhodobou nezaměstnaností a nadprůměrně si vede také v ukazateli iRatingu, který kalkuluje také s hospodařením radnice. Třetí Česká Lípa nejen že dobře hospodaří, ale také skvěle komunikuje. Její živnostenský úřad byl totiž ve fiktivním testování komunikace vyhodnocen jako jeden z nejlepších v celém regionu.

Město pro byznys - Investičně atraktivní region. Na Liberecku vítězí Frýdlant!

Agentura CzechInvest vyhlásila v rámci devátého ročníku výzkumu Město pro byznys novou kategorii nazvanou Investičně atraktivní region. Cílem nové kategorie je prezentovat úspěšné příklady obcí v České republice, které efektivně spolupracují s podnikatelskou sférou na hospodářském a investičním rozvoji regionu. Vítězem prvního ročníku se v Libereckém kraji Frýdlant, který i přes svou odlehlou polohu a zápis na seznamu hospodářsky vyloučených lokalit bojuje a snaží se podporovat podnikatele na území svého města. „Porota mimo jiné pozitivně hodnotila otevřený přístup radnice - město jednou měsíčně pořádá Den otevřených dveří starosty a místostarosty města, kde se mohou nejen podnikatelé seznámit s plány města nebo zde řešit své problémy. Dalšími plusy při hodnocení Frýdlantu přineslo např. bezplatné parkování pro zákazníky nebo pracovníky větších společností, nabídka pořádání pravidelných trhů pro místní podnikatele, snaha města o zlepšení dopravní dostupnosti Liberce, snaha o získání rozvojové plochy odkupem průmyslového areálu a přípravu zasíťování nové rozvojové plochy. Mezi další klady města patří také poskytování poradenství v oblasti dotací a získávání finančních prostředků na rozvoj, nízká daň z nemovitosti a nízký poplatek za pronájem nebytových prostor. Jako významný společný projekt s podnikateli porota vnímá Valdštejnské slavnosti. Svou roli při hodnocení hrála také výše veřejných investic z obecního rozpočtu, které byly vynaloženy na rozvoj podnikatelské infrastruktury, a investice do školské infrastruktury na úrovni základních škol. Město pravidelně aktualizuje Strategický plán města Frýdlant a snaží se naplňovat jeho cíle,“ uvedl na adresu vítězného města ředitel regionální kanceláře agentury CzechInvest Jan Mašek a k celkovému pohledu na aktivitu měst a obcí v regionu dodal. „Všechna přihlášená města už jen svou účastí v soutěži projevila zájem být atraktivním městem pro podnikatele a investory. Důležitým prvkem úspěchu jsou pravidelná setkání s podnikateli, jakožto prvek dialogu s podnikatelskou sférou a sbírání cenných podnětů z podnikatelské praxe, aktivní přístup města k řešení často základních podmínek (jako je např. parkování, pronájem nebytových prostor či kulturní a společenské akce, kde mohou místní podnikatelé propagovat své produkty). Velmi kladně hodnocená je snaha měst a obcí reagovat při vzdělávání a sestavování učebních plánů základních škol na požadavky trhu.“

 

Celkové pořadí - Liberecký kraj
1. Jablonec nad Nisou
2. Železný Brod
3. Česká Lípa
4. Liberec
5. Frýdlant
6. Turnov
7. Nový Bor
8. Semila
9. Tanvald
10. Jilemnice

gallery