06.10.2017

Knihovna roku 2017

V Týdnu knihoven byly v pražském Klementinu předány ceny Ministerstva kultury ČR a Svazu knihovníků a informačním pracovníkům nejlepším knihovnám roku 2017. Vítězný titul v kategorii základní knihovna získala Knihovna Křtiny. Seznamte se s dalšími oceněnými.  

Dnes 5. října 2017 předal ministr kultury Daniel Herman ceny Ministerstva kultury ČR „Knihovna roku 2017“.

Knihovnou roku 2017 v kategorii „základní knihovna“ se stala Knihovna městyse Křtiny z Jihomoravského kraje vedená Marií Pařilovou. Knihovna poskytuje své služby v rekonstruovaných prostorách. Interiér je funkční, esteticky velmi dobře řešený a nabízí atraktivní a příjemné prostředí všem skupinám obyvatel obce. Po rekonstrukci rychle stoupá počet uživatelů knihovny. Knihovní fond doplňovaný z prostředků obce i výměnnými soubory je základem dobrých služeb, které jsou vykonávány na profesionální úrovni kvalifikovanou knihovnicí. Knihovna zároveň poskytuje odborné knihovnické služby několika menším místním knihovnám. Zcela mimořádná je spolupráce s četnými spolky v obci (mateřské centrum, skauti, klub seniorů…), která přivádí do knihovny nové uživatele. Vynikající je spolupráce s vedením obce a knihovnami v regionu a kraji.

Kontakty: tel. 516 439 109, e-mail knihovna@krtiny.cz

http://krtiny.knihovna.cz/

 

Zvláštní ocenění a diplom v kategorii „základní knihovna“ získaly:

Městská knihovna Zruč nad Sázavou ze Středočeského kraje vedená Mgr. Jiřinou Bělinovou a Milenou Lhotkovou. Knihovna je umístěna v rekonstruovaném spolkovém domě. Její interiér je mimořádně prostorný, funkční a esteticky kvalitně řešený, s výborným orientačním systémem v knihovně i fondu. Poskytuje vynikající knihovnické a informační služby všem skupinám obyvatel, výjimečné jsou zejména služby poskytované studentům středních škol (tzv. Záchranné maturitní lano), ale též žákům základní školy, praktické školy i dětem z dětského domova. Obdivuhodná a ojedinělá je systematická spolupráce a propojení knihovny se všemi partnery v obci (spolky, organizace, školy…) včetně jejího vedení, s cílem vzdělávání obyvatel a budování města jako místa pro dobrý život.

Kontakty: tel. 327 531 410, e-mail: knihovna@mesto-zruc.cz

http://mesto-zruc.knihovna.cz/

Obecní knihovna Velká Hleďsebe z Karlovarského kraje vedená knihovníkem Petrem Kreuzem. Knihovna je umístěna v rekonstruovaných prostorách obecního úřadu. Disponuje prostorným a velmi pěkným, moderně vybaveným interiérem, který doplňuje posezení pro uživatele v pergole před knihovnou. Knihovna se stala postupně skutečným komunitním centrem, živým srdcem obce, kde se setkávají všechny generace a skupiny obyvatel. Mimořádná je intenzita a kvalita práce knihovny se seniory a také s dobrovolníky v čele se starostkou obce. Obdivuhodná je šíře a rozmanitost pořádaných aktivit i spolupráce s řadou partnerů v obci.

Kontakty: tel. 354 602 528, e-mail: Knihovna.VelkaHledsebe@seznam.cz

http://www.knihovna-velkahledsebe.cz

 

Hlavní cenu v kategorii „informační počin“ získala Krajská vědecká knihovna v Liberci za dlouholetou úspěšnou realizaci projektu Děti čtou nevidomým dětem podporujícího čtenářství u dětí základních škol a jejich výchovu k solidaritě. Projekt se věnuje vydávání zvukových knih na CD nosičích, určených pro slabozraké, nevidomé a jinak tělesně handicapované děti, především paraplegiky, pro děti, pro které je čtení nedostupné. Prostřednictvím zvukových knih se seznamují se současnou literaturou pro děti v podání jejich vrstevníků. Zvukové knihy nahrávají děti ze základních a středních škol spolu s profesionálními herci. Dalším efektem projektu je i podpora čtenářství u dětí základních škol a výchova k solidaritě s handicapovanými. Zvukové knihy nahrané na CD nosičích (250 ks) jsou bezplatně poskytnuty všem speciálním školám pro nevidomé a zrakově postižené děti po celé České republice, Knihovně a tiskárně K. E. Macana a všem zvukovým knihovnám v ČR, Sdružení organizace nevidomých a slabozrakých v Liberci, dalším organizacím pro slabozraké a nevidomé spoluobčany a organizacím, které se věnují handicapovaným dětem a o nahrávku projeví zájem - např. nemocničním oddělením, občanským sdružením, speciálním školám. Doposud bylo nahráno 16 titulů zvukových knih.

Kontakty: ředitelka Mgr. Blanka Konvalinková, tel. 602 499 982, e-mail konvalinkova@kvkli.cz

http://www.kvkli.cz/

 

Zvláštní ocenění a diplom obdržela Městská knihovna Sedlčany za výjimečnou formu spolupráce knihovny a školy rozvíjející čtenářskou gramotnost a akcentující význam knihoven ve vzdělávacím procesu. Projekt Čtenářské kluby ve školních družinách, vedený knihovnicemi, byl realizován v rámci Šablon pro MŠ a ZŠ (výzva: Podpora škol formou zjednodušeného vykazování – MŠMT). Cílem projektu je rozvoj čtenářských strategií a čtení s porozuměním, pochopení významu týmové práce, podpora kreativního myšlení v souvislosti s knižními příběhy i v souvislosti s vlastní tvorbou.

Kontakty: ředitelka Blanka Tauberová, tel. 725 810 330, e-mail tauberova@knihovna-se.cz

http://www.knihovna-se.cz/

 

Zdroj: Národní knihovna ČR
Foto:
Eva Hodíková
Zveřejnila: Petra Kubařová, SMO ČR

gallery