03.02.2017

Kancelář Svazu hostila delegaci Asociace malých měst Ukrajiny

Kancelář Svazu navštívila dne 25. ledna 2017 delegace Asociace malých měst Ukrajiny v čele s jejím předsedou Michailem Kozyrevem a primátorem města Ivano-Frankovsk Ruslanem Marcinkivem. Delegaci přivítali předseda Svazu František Lukl a výkonný ředitel Svazu Dan Jiránek, kteří ukrajinské hosty seznámili s činností Svazu a se strukturou samospráv v České republice. Jednání se také zúčastnili zástupci Česko-Středoasijské obchodní komory v čele s jejím prezidentem Jiřím Nestávalem a vice-prezidentem a honorárním konzulem ČR na Ukrajině Igorem Titarenkem, kteří návštěvu ukrajinské delegace zprostředkovali.

Kancelář Svazu navštívila dne 25. ledna 2017 delegace Asociace malých měst Ukrajiny v čele s jejím předsedou Michailem Kozyrevem a primátorem města Ivano-Frankovsk Ruslanem Marcinkivem. Delegaci přivítali předseda Svazu František Lukl a výkonný ředitel Svazu Dan Jiránek, kteří ukrajinské hosty seznámili s činností Svazu a se strukturou samospráv v České republice. Jednání se také zúčastnili zástupci Česko-Středoasijské obchodní komory v čele s jejím prezidentem Jiřím Nestávalem a vice-prezidentem a honorárním konzulem ČR na Ukrajině Igorem Titarenkem, kteří návštěvu ukrajinské delegace zprostředkovali.

Diskuse se zaměřila na porovnání kompetencí místních samospráv v ČR a na Ukrajině, především pak na rozdílnost postavení starosty ve vztahu k zastupitelstvu a Radě, kde jsou na Ukrajině podstatné rozdíly od českého modelu. Starostové na Ukrajině jsou přímo voleni občany a jejich kompetence ve srovnání s českými protějšky jsou silnější. Ukrajinští hosté měli také velký zájem o zkušenosti z oblasti vodohospodářství, protože v r. 2017 budou na Ukrajině spuštěny programy Evropské unie na podporu vodohospodářské infrastruktury.

O současné situaci na Ukrajině hovořil honorární konzul České republiky Igor Titarenko, který zmínil, že po politických změnách probíhá reformy zaměřené na decentralizaci ve veřejné správě a přesun kompetencí na samosprávy. V této souvislosti je veliká poptávka ze strany ukrajinských měst po zkušenostech českých samospráv, které díky kulturní a historické blízkosti mohou velmi dobře zprostředkovat zkušenosti z reformy veřejné správy a z jejího dopadu na obce a města. Předseda Asociace malých měst na Ukrajině Michail Kozyrev v závěru jednání přednesl návrh na užší spolupráci se Svazem, která by se mohla např. odehrávat v oblasti vzdělávání volených zástupců ukrajinských samospráv nebo oblasti strategického plánování na místní úrovni.

gallery