20.10.2017

Evropské strategie a podpora musí reagovat na skutečné potřeby území

Jak s podporou z Evropské unie zlepšit život ve městech a obcích. Tak se dá shrnout diskuse během Evropského fóra měst, které se v pátek 13. října 2017 konalo na Ministerstvu pro místní rozvoj. Na osmdesát lidí z různých zemí Evropy mimo jiné debatovalo o tom, jak naplňovat cíle Evropské unie v oblasti udržitelného rozvoje samospráv a jak dané téma více přiblížit lidem. Tak, aby právě z veřejnosti přicházely podněty, co v samosprávách zlepšit a na jejich základě se připravovaly koncepční strategie. Tedy aby šlo o realistické, byť globálně pojaté, dokumenty vycházející ze skutečných potřeb lidí v území, nikoliv o „papíry pro papíry“.

 

Jak s podporou z Evropské unie zlepšit život ve městech a obcích. Tak se dá shrnout diskuse během Evropského fóra měst, které se v pátek 13. října 2017 konalo na Ministerstvu pro místní rozvoj. Na osmdesát lidí z různých zemí Evropy mimo jiné debatovalo o tom, jak naplňovat cíle Evropské unie v oblasti udržitelného rozvoje samospráv a jak dané téma více přiblížit lidem. Tak, aby právě z veřejnosti přicházely podněty, co v samosprávách zlepšit a na jejich základě se připravovaly koncepční strategie. Tedy aby šlo o realistické, byť globálně pojaté, dokumenty vycházející ze skutečných potřeb lidí v území, nikoliv o „papíry pro papíry“.

 

 „Strategie by jednoznačně měly vycházet z analýz reálných potřeb. Právě takovou velmi detailní analýzu, zaměřenou na potřeby měst a obcí v České republice, chystá Svaz měst a obcí ve spolupráci s partnery,“ říká předseda Regionální komise Svazu měst a obcí ČR a starosta Pacova Lukáš Vlček a dodává: „Výsledky šetření chceme představit na velkém semináři, který ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj chystáme na letošní 5. prosinec. Konat se bude v pražském Kongresovém centru za účasti zpracovatelů analýzy a dalších odborníků na regionální rozvoj.“

Na Evropském fóru měst zazněly základní informace o analýze. Její výsledky by měly být základním podkladem pro zaměření evropských dotací v programovém období 2020+. Podrobnosti o páteční akci jsou k dispozici na: http://www.dotaceeu.cz/getmedia/a191021c-2d44-44b2-8d11-e6764eb049fa/Evropske-forum-mest.pdf?ext=.pdf, výsledky šetření budou zveřejněny letos v prosinci. 


Kateřina Kapková, SMO ČR

 gallery