30.03.2017

Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Možnost setkat se a pohovořit si s místopředsedou Evropské komise Jyrki Katainenem, do jehož portfolia patří zaměstnanost, růst, investice a konkurenceschopnost, jsme měli dne 28. března 2017 v Bruselu. Na zasedání Rady evropských obcí a regionů (CEMR) se totiž konala debata o budování politiky soudržnosti po roce 2020. Svůj pohled na další směřování kohezní politiky představili kromě Evropské komise také zástupci obcí a měst.

Místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek v reakci na úvodní slovo Katainena prohlásil, že „města a regiony nemohou být rukojmími rozhodnutí učiněných státy, do nichž nemají mluvit. Politika soudržnosti by měla zůstat způsobem, jak dosáhnout územního rozvoje, a ne způsobem, jak vyvíjet ekonomický tlak na členské státy.“

Deklarované možnosti snížení rozpočtu EU pro toto oblast politiky se samosprávy staví odmítavě. Mluvčí CEMRu pro ooblast politiky soudržnosti, Carola Gunnarsson, uvedla, že „politika soudržnosti by se neměla stát proměnnou pro úpravu rozpočtu EU. Starostové a regionální lídři chtějí zachovat územní soudržnosti, je součástí DNA Evropské unie. Je nezbytné omezit nerovnosti a soustředit finanční prostředky na strategické priority – na zaměstnanost, integraci a solidaritu.“

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020.

 

Petra Kubařová
Svaz měst a obcí České republiky

 

 

Dotace na tento projekt byla poskytnuta
ze zdrojů Ministerstva pro místní rozvoj.

gallery