20.06.2022

Zvyšování cen energií dopadá také na MHD

Praha 17. 6. 2022, Zasedání Komory statutárních měst Svazu měst a obcí ČR vyzvalo ve svém apelu vládu k pomoci městům a obcím, na které vlivem prudkého nárůstu cen energií těžce dopadají zvýšené náklady na městskou hromadnou dopravu (MHD).

Mnohá města v minulosti vynaložila velké finanční prostředky na modernizaci vozového parku či pořídila nové inovativní a k přírodě a životnímu prostředí šetrné dopravní prostředky,“ říká Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubice a pokračuje, „nyní nevíme, zda nám v našich rozpočtech zbude dostatek prostředků na jejich provozování a údržbu.“

Odmítáme další zvyšování zátěže městských a obecních rozpočtů, kterou máme nést na svých bedrech a vyzýváme vládu k jednání,“ ukončuje Martina Charvát.

Městům se nabízí jednoduchá úvaha, zvednout ceny jízdného, což se ovšem neblaze promítne do dostupnosti veřejné dopravy a v konečném důsledku může vést i k zhoršení dostupnosti některých služeb na venkově. Ty jsou mnohdy závislé na zaměstnancích, kteří MHD využívají.

Řešením by mohl být vládní kompenzační balíček, který by městům ulevil tak, aby nemusela řadu svých dopravních služeb rušit či minimálně omezovat,“ říká předseda Komory statutárních měst a primátor města Olomouc Miroslav Žbánek.

Pro další informace kontaktujte:

 

  • Alexandra Kocková, mediální zastoupení, Svaz měst a obcí ČR, mobil: 725 607 753, e‑mail: kockova@smocr.cz

O Svazu měst a obcí ČR:

Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí, a to jak na národní, tak evropské úrovni. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. Svaz sdružuje více než 2 600 měst a obcí a svými členy tak čítá cca 8 milionů obyvatel České republiky. Více na www.smocr.cz a na facebooku.