06.06.2023

Znevažujete práci tisíců zaměstnanců obecních a městských úřadů

Konsolidace veřejných rozpočtů nemůže být sanována snížením platů zaměstnanců územních samosprávných celků, zní ze Svazu měst a obcí ČR k vládnímu návrhu.

Svaz měst a obcí ČR vyjadřuje zásadní nesouhlas s navrhovanými opatřeními a způsobem, kterým jsou tato opatření předkládána. Konsolidace veřejných rozpočtů nemůže být sanována snížením platů zaměstnanců územních samosprávných celků. V souvislosti s pandemickou situací a následně s válkou na Ukrajině byli a jsou zaměstnanci územně samosprávných celků vystaveni vysoké pracovní zátěži. Navrhované snížení stupnic platových tarifů o 5% může být vnímáno ze strany zaměstnanců jako znevážení jejich práce ze strany vlády. Snížení platů povede ke snížení kupní síly a bude mít negativní dopady zejména v sektoru služeb. Může rovněž způsobit odliv zaměstnanců z veřejné sféry, která se již v současné době potýká s nedostatkem odborníků. Návrh na snížení stupnic platových tarifů o 5% zásadně odmítáme a to i s ohledem na dopady inflace a vysokých cen na zaměstnance ve veřejné správě.

Stejně tak nelze souhlasit se snížením příspěvku na přenesenou působnost. Dlouhodobě upozorňujeme, že obce a města doplácí v řádech miliard na výkon státní správy, který si u nich stát objednává, ale v plném rozsahu nehradí. Další propad v příspěvku na výkon přenesené působnosti může ohrozit výkon některých činností na úseku přenesené působnosti.

S ohledem na nejistotu v oblasti dotačních titulů nejsou představitelé obcí a měst schopni určit disponibilní prostředky na určené investice. To může vést k ohrožení investic na místní úrovni vlivem nedostatečného financování obcí v souvislosti s inflační, ekonomickou a energetickou krizí. Rovněž se obáváme ohrožení čerpání prostředků z EU fondů i s ohledem na navrhované snížení příspěvku ze státního rozpočtu pro EU fondy a navýšení kofinancování příjemců dotace.

Nelze donekonečna přehlížet názory obcí a měst, které jsou základními stavebními kameny státu, a které vláda v poslední době nevnímá jako rovnocenné partnery.

Dopis předsedy SMO ČR Františka Lukla premiérovi Petru Fialovi najdete v příloze.

Ing. Alexandra Kocková, tiskový zástupce SMO ČR