09.05.2023

Ze Svazu měst a obcí ČR zní jasné NE zavedení spotřební daně z tzv. tichých vín

Opět bez jakékoliv komunikace, bez odborné debaty chce stát přistoupit k zavedení spotřební daně z tzv. tichých vín.

Praha 8. 5. 2023

„Odmítáme tyto nahodilé nápady vlády,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta města Kyjov František Lukl a pokračuje: „které budou mít devastační následky do lokální ekonomiky nejen na jižní Moravě.  V tomto případě by byl poškozen celý sektor vinařství, a to zejména v místech již dnes ohrožených nezaměstnaností a hospodářskou krizí, včetně navazujících oborů jako je cestovní ruch nebo gastronomie.“

Zavedením této daně by naši vinaři ztratili konkurenceschopnost a byli by zatíženi další administrativou.

„Stále voláme po debatě, komunikaci s vládními činiteli. Požadujeme konsolidaci veřejných financí, ale ne nahodile, bez systému a návazností a s přihlédnutím k dopadům do lokální ekonomiky,“ uzavírá František Lukl.

 

Ing. Alexandra Kocková, tiskový zástupce SMO ČR

e-mail: kockova@smocr.cz, tel.: 725 607 753

 

O Svazu měst a obcí ČR:

Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí, a to jak na národní, tak evropské úrovni. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. Svaz sdružuje přes 2 800 měst a obcí a svými členy tak čítá cca 8,5 milionů obyvatel České republiky. Více na www.smocr.cz a na facebooku.