20.06.2022

Zapomněli zákonodárci na 4 miliony lidí? Úsporný tarif není pro každého

Praha 16. června 2022, Svaz měst a obcí ČR apeluje na zákonodárce, aby učinili energie dostupné pro všechny.

Čtyři miliony lidí budou v nejistotě, zda na ně zákonodárci nezapomněli. Z návrhu paragrafového znění úsporného tarifu vyplývá, že se nebude týkat zákazníků městských tepláren. Svaz měst a obcí ČR na své občany nezapomíná, bude požadovat takovou úpravu zákona, která zahrne i odběratele tepla z městských tepláren.

Vláda, respektive Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR připravilo novelu energetického zákona jehož podstatou je vyplácení paušálního příspěvku podle kategorií zákazníků. Jedná se o stanovení úsporného tarifu pro ty domácnosti, které odebírají od dodavatelů energie plyn či elektrickou energii. Bohužel se úsporný tarif nebude týkat zákazníků připojených na centrální vytápění městských tepláren.

„Připravovaný úsporný tarif s námi nikdo nekonzultoval. Na připomínkové řízení k předmětnému návrhu novelizace energetického zákona byly vyhrazeny pouze 3 dny, přičemž mezi připomínková místa byla zařazena pouze ministerstva a další ústřední státní úřady. Samosprávy, i přes jejich nezanedbatelnou roli v energetickém sektoru, osloveny nebyly. Řešení zdražování energií musí být komplexní, tak aby byla adekvátně adresována situace všech zákazníků, nikoliv pouze některých vybraných skupin. Ze současného návrhu, ale není zdaleka jasné kolika zákazníků se bude příspěvek týkat.“ Vysvětluje místopředseda SMO ČR a primátor města Olomouc Miroslav Žbánek.

Ing. Alexandra Kocková

Tiskový zástupce SMO ČR

e-mail: kockova@smocr.cz, tel.:725 607 753

 

Svaz měst a obcí České republiky (SMO ČR) je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí, a to jak na národní, tak evropské úrovni. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. Svaz sdružuje více než 2 700 měst a obcí a svými členy tak čítá přes 8,5 milionů obyvatel České republiky. Více na www.smocr.cz a na Facebooku.