10.11.2022

Vyjednávání o válečné dani nevzdáváme

Předseda Svazu měst a obcí ČR vyzývá představitele místních samospráv k apelu na své senátory.

Vážení kolegové,

bohužel se nám přes všechno úsilí nepovedlo přesvědčit poslance o zákonném nároku obcí a měst na část tzv. válečné daně. Proto se na Vás obracím znovu s prosbou, apelujte tentokrát na své senátory, i mezi nimi sedí řada bývalých starostů, kteří komunální problematiku znají. Uvědomujeme si, že z této daně bude stát kompenzovat zastropované ceny energií i pro samosprávy. Náklady, které však dnes obce a města mají díky všem negativním skutečnostem, dosahují enormních výšek. 

Tzv. válečná daň se bude z neočekávaných zisků vybírat 3 roky. Za tu dobu mohou být díky této dani navýšeny rozpočty samospráv o miliony korun. Peněz, které mohou obce a města investovat do svého rozvoje, do rozvoje komunitního života, do rozvoje a podpory jejich sportovních i kulturních organizací. Mohou pomoci překlenout krizovou situaci zvýšených cen energií ve školách, školkách, domovech s pečovatelskou službou nebo zdravotnických zařízeních, zřizovaných městy či obcemi.

Každý ze starostů sestavujících v těchto týdnech rozpočet si uvědomuje, na jak tenkém ledě se pohybuje, jak moc musí vážit každou zamýšlenou investici. Vzhledem k nejisté době a neustálému zdražování by obdržené prostředky ze zákonného podílu na tzv. válečné dani pomohly alespoň částečně zmírnit dopady všech současných krizí na obecní rozpočty.

 

Doufám a věřím v empatii senátorů, doufám a věřím, že nezapomenou na města a obce, kde žijí nebo kde starostovali.

V úctě

František Lukl

Předseda Svazu měst a obcí ČR