06.06.2023

Vrátí se kamiony o víkendech na silnice?

Mají se občané žijící v blízkosti nejen hlavních silničních průtahů obávat o další zhušťování dopravy? Budou se víkendoví výletníci opět prodírat mezi kamiony?

Praha 6. 6. 2023

Špatnou zprávou pro obyvatele tranzitních obcí i víkendové řidiče na těchto trasách přináší pozměňovací návrh poslance Stanislava Blahy (ODS).

Ten navrhuje rozsáhlou výjimku z dnes platného omezení kamionové dopravy o víkendech. Kamiony nesmí na silnice v neděli a státní svátky odpoledne a večer, o prázdninách se pak zákaz rozšiřuje i na pátek odpoledne a sobotu dopoledne. Důvodem je jednak klid obyvatel obcí na těchto trasách alespoň ve stanovený čas a zároveň prevence zbytečným kolonám v exponovaných časech, kdy vyráží na silnice nejvíce osobních automobilů. Taková úprava je standardní ve všech evropských státech.

„Návrh pana poslance Blahy se Svazem konzultován nebyl, dozvídáme se o něm až nyní. Svaz měst a obcí se dlouhodobě zasazuje o snižování intenzity kamionové dopravy v obcích. Současná úprava slibuje obyvatelům tranzitních obcí klid alespoň v určených časech a termínech. K výjimkám z těchto limitů by se mělo přistupovat s velkou opatrností, aby se nezvyšovaly už tak místy velmi intenzivní negativní dopady na život v obcích,“ uvádí k návrhu předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl.

K zásadní změně zákona by nyní mohl vést poslanecký návrh, který navrhuje doteď velmi specifické výjimky z tohoto pravidla doplnit o výjimku u všech jízd s cílem na území České republiky, resp. od místa vykládky, je-li na území ČR. Návrh směřuje podle velmi stručné důvodové zprávy ke zlepšení pracovních podmínek řidičů nákladních vozidel. Předkladatel se ale nijak nezabývá tím, jaký dopad bude mít výjimka na ostatní řidiče a obyvatele přilehlých obcí.

Návrh má bohužel velké šance na schválení. Ke schválení jej doporučil třeba Hospodářský výbor sněmovny. Svaz měst a obcí ČR se dlouhodobě zasazuje o snižování intenzity kamionové dopravy v obcích. Musíme proto také razantně odmítnout tento návrh, který by zásadně zhoršil životní podmínky obyvatel velké části obcí. Apelujeme na poslance, aby tento návrh nepodpořili.

Ing. Alexandra Kocková, tiskový zástupce SMO ČR