30.08.2023

Vláda snižuje investiční možnosti obcí o 100 mld. Kč – náraz do finanční zdi bude rychlý

Svazem měst a obcí ČR (SMO ČR) kritizovaný konsolidační balíček snižuje investiční možnosti obcí.

„Dlouhodobě kritizujeme absenci jakýchkoliv prorůstových opatření,“ říká předseda SMO ČR František Lukl a pokračuje: „schvalovat jenom jednu část, která se týká škrtů a úspor, a nevědět, jak ekonomiku nastartovat, je nezodpovědné. Pokud nebudeme jasně vědět, že navrhované změny nebudou mít protiinvestiční dopady na naše obce a města, nemůžeme balíček podpořit. Budeme to zase jen my, starostové a primátoři, kteří budou následně pomáhat svým občanům. Ostatně, jako jsme to v minulosti dělali při covidové epidemii či při náporu uprchlíků.“

Nejen ohromné zatížení obecních rozpočtů, ale i nedostatečná komunikace ze strany vlády a ministerstva financí vadí SMO ČR. Celé projednávání balíčku bylo nepředvídatelné, bez jasně stanovených čísel jeho dopadů.

Vymezili jsme při našich jednáních jednoznačně mantinely, za které Svaz už nepůjde,“ vysvětluje předseda SMO ČR František Lukl a pokračuje: „a to jednak nedotknutelnost daně z nemovitosti a jednak kompenzace příjmovými daněmi. V žádném případě se tyto kompenzace neměly dotknout daně z přidané hodnoty. A najednou je tady informace, že ponechání daně z nemovitosti v režii měst a obcí půjde na konto všech sdílených daní. A to je pro nás prostě absolutně nepřijatelné.“ Trváme na tom, aby nebylo uváděno v pozměňovacím návrhu ani při prezentaci v médiích a sněmovně, že to vychází z dohody se Svazem!“

Pro předsedu Komory statutárních měst Miroslava Žbánka (SMO ČR sestává ze tří Komor, a to obcí, měst a statutárních měst), která zastupují téměř 4 miliony obyvatel a vytváří celospolečenské zázemí pro další miliony občanů, je naprosto nepochopitelné a alarmující, že se s námi vláda odmítá bavit.Naše města jsou prodlouženou rukou výkonu státní správy, aniž je tato služba ze strany státu plně hrazena, poskytují klíčové služby v rámci systému veřejné správy a z velké části naplňují většinu veřejných politik státu. Každou korunu, kterou dostanou obce a města do svých rozpočtů převádíme našim občanům do provozních služeb obce, investic a podpory komunitního a zdravého života. Naopak vládou způsobený propad příjmů se přímo projeví v celkovém zhoršení uvedených oblastí života občanů,“ říká Miroslav Žbánek.

Navržená opatření mohou dle předběžných propočtů jednotlivých měst u těch největších znamenat propad příjmů ve stovkách miliónů korun. To může způsobit odložení nebo zastavení přípravy mnoha investičních projektů a ohrozit úspěšné čerpání evropských dotací, zpomalit řešení akutních problémů v dostupnosti bydlení, vzdělávacích či sociálních kapacit. Ožebračení měst a obcí povede k dalšímu zpomalení hospodářskému růstu, zhoršení kvality života, sociálnímu pnutí ve společnosti.

Opět se přesvědčujeme, že nás vláda nebere jako rovnocenného partnera a jedná s námi z pozice nadřízeného. My se ale jen tak nevzdáme, zastupujeme osm a půl milionů občanů, za které máme velkou zodpovědnost. Chceme jednání s vládou nad jasnými čísly a nad proinvestičními návrhy. Už teď ale víme, že na obce bude vyvíjen tlak, aby investovaly, jenom nebude z čeho. Musíme vládu přesvědčit, že naše požadavky jsou naprosto relevantní a že se takhle partneři nechovají. Oslovíme poslance napříč politickým spektrem, mnozí z nich byli starostové či primátoři, a požádáme je o podporu,“ dokončuje předseda Svazu František Lukl.

 

Ing. Alexandra Kocková, tiskový zástupce SMO ČR

e-mail: kockova@smocr.cz, tel.: 725 607 753

O Svazu měst a obcí ČR:

Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí, a to jak na národní, tak evropské úrovni. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. Svaz sdružuje přes 2 800 měst a obcí a svými členy tak čítá cca 8,5 milionů obyvatel České republiky. Více na www.smocr.cz a na Facebooku.