09.06.2023

Věcné připomínky Svazu nemohli úředníci ministerstva financí (MF) akceptovat

Ve čtvrtek 8. června 2023 se zástupci SMO ČR zúčastnili jednání k vypořádání připomínek ke konsolidačnímu balíčku.

V úvodu jednání upozornila řada přítomných předkladatele konsolidačního balíčku, že v projednávaných materiálech naprosto chybí vyčíslení dopadů jednotlivých navrhovaných opatření, a to včetně dopadů na rozpočty územních samosprávných celků (obce a kraje). Velmi pochybný je hromadný a nestandartní přístup MF k vypořádávání ohromného množství připomínek, jelikož nemohly být často věcně řešeny, neboť podléhají politickému rozhodnutí.

Takto rozsáhlý text s tak dalekosáhlým možným dopadem nejen na územní partnery, ale i na další zainteresované subjekty jako jsou zaměstnavatelé, zaměstnanci a další skupiny obyvatelstva, lze jen těžko detailně zpracovat a vyjádřit se k němu během 5 pracovních dnů.

Bohužel předkladatelé k jednotlivým opatřením nepřipravili konkrétní vyčíslení jejich dopadů. Můžeme na základě vlastních zkušeností z území tyto dopady jen odhadovat, ročně by města a obce měly mít sníženy příjmy v závislosti na vývoji ekonomiky až o cca 30 miliard Kč.

Což znamenalo, že zcela stranou zůstala věcná podstata problémů. Výsledkem je konstatování přetrvávajících rozporů s předkladatelem. Naše zásadní připomínky k dani z nemovitosti a rozpočtovému určení daní tak zůstaly nevyslyšeny. Pokud jde o redukci národních dotační titulů a snížení podílu státu pro příjemce na spolufinancování evropských dotačních titulů, zde MF pouze konstatovalo, že konkrétní parametry budou teprve řešit s resorty a že dopady neznají.

Mimo rámec jednání dne 8. 6. 2023 byl předložen další materiál týkající se rozpočtu na rok 2024. V něm autoři počítají se snížením platů ve veřejné sféře min. o 5 %.

Toto rozhodnutí dopadne i na obce a jejich zaměstnance a ovlivní i samostatnou působnost obcí. Je jejich výsostným právem rozhodovat o výši platů svých zaměstnanců, přesto stát opět zasahuje do jejich práv na samosprávu, která je ústavně garantovaná,“ upozorňuje Pavel Drahovzal, místopředseda Svazu měst a obcí ČR a starosta obce Velký Osek. „Úspory jsou nutné, ale je smutné vidět, že stát v podstatě rezignoval na zásadní nástroje k posilování ekonomického růstu, soustředí se převážně na šetření ve veřejné sféře, což však obecně zlepšení situace nemusí přinést, protože jen z úspor se život nikomu výrazně nezlepší,“ dodává Pavel Drahovzal.

Ing. Alexandra Kocková, tiskový zástupce SMO ČR