27.03.2024

Tvrdý trest za dobré hospodaření?

Už podruhé se v tomto týdnu dozvídají starostové z médií, co všechno mají nově platit za stát ze svých rozpočtů.

„Co to bude do třetice?“, ptá se předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta města Kyjov František Lukl. „Včera jsme si mohli přečíst, že stát plánuje přestat financovat veřejně prospěšné práce, které přinášejí širokému spektru občanů různé výhody a přispívají k prosperitě a stabilitě společnosti jako celku. Dnes se z novin dozvídáme, že radnice, která nezajistí tříletým dětem místo ve školce nebo v dětské skupině, bude muset rodičům doplácet na hlídání jinde. Už se děsím otevřít denní tisk zítra.“

SMO ČR upozorňuje již delší dobu na špatnou komunikaci s vládními činiteli. „My jsme otevření jakékoli věcné a konstruktivní diskuzi, velice dobře vnímáme současnou situaci naší republiky, ale nemůžeme přijímat rozhodnutí vlády takto z médií bez možnosti našeho připomínkování. Naopak vláda by měla přijímat naše názory, podněty a náměty ke zlepšení hospodaření už jenom na základě našich dlouhodobě dobrých výsledků,“ doplňuje místopředseda SMO ČR a starosta obce Velký Osek Pavel Drahovzal.

„Celý problém nedostatku míst v předškolních zařízeních je ryze lokální a týká se velkých měst a obcí v prstenci kolem nich,“ vysvětluje Zdeněk Pištora, místopředseda SMO ČR a starosta města Postoloprty. „Ministerstvo práce a sociálních věcí získalo finanční prostředky z Národního plánu obnovy právě na dětské skupiny, proto do nich obce tlačí. Bohužel podmínky k získání dotace na jejich vznik jsou tak omezené, že o ně zatím není velký zájem.“

„V rozhovoru, který dnes vyšel na webu Seznam zprávy, používá ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka směrem k obcím opravdu nefér výrazy,“ ohrazuje se primátor města Olomouc a místopředseda SMO ČR Miroslav Žbánek a pokračuje, „nezasloužíme si takové jednání. Starostové dělají pro své občany maximum, přestože jim stát stále hází klacky pod nohy a nekomunikuje s nimi. V podstatě nás stále trestají za naše dobré hospodaření. A napadá mě ještě jedna poznámka, pokud mají obce kompenzovat občanům nezajištění míst ve školkách, bude stát taky kompenzovat občanům, kterým nezajistí třeba zubaře nebo dětského doktora v místě bydliště, jejich dojíždění?“

 

Ing. Alexandra Kocková, tiskový zástupce SMO ČR

tel.: 725 607 753, e-mail: kockova@smocr.cz

O Svazu měst a obcí ČR:

Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí, a to jak na národní, tak evropské úrovni. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. Svaz sdružuje přes 2 800 měst a obcí a svými členy tak čítá cca 8,5 milionů obyvatel České republiky. Více na www.smocr.cz a na Facebooku.