12.05.2023

Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR) odmítá obohacování státu na úkor samospráv

Praha 12. května 2023, Včerejší vyhlášení tzv. konsolidačního balíčku, kterým chce vláda sanovat propad státního rozpočtu, vyvolalo u představitelů samospráv velké rozhořčení.

Návrh na zvýšení daně z nemovitosti bez ohledu na místní podmínky, bez ohledu na možnosti obyvatel, na dopad do lokální ekonomiky, prostě šmahem od stolu, považuje Svaz za krok špatným směrem.

„Chápeme snahu státu o konsolidaci veřejných financí, jsme ti první, kteří jdou ve městech a obcích příkladem dobrého hospodaření s obecními prostředky,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta města Kyjov František Lukl, „a to i přesto, že vykonáváme za stát řadu jeho agend bez náležité finanční refundace. Proto nás zaráží argumentace vládních představitelů, kteří návrh na zvýšení daně z nemovitosti vysvětlují i velkou finanční zátěží výběru této daně státem.  Ministr financí zmiňuje miliardu korun, ptá se ale někdo nás, zástupců měst a obcí, kolik ročně doplácíme na agendy přenesené působnosti, tedy na agendy, které na nás stát delegoval?“

Při stanovování této daně je nesmírně důležitá i analýza možností daného místa, občanů, kteří zde žijí. Je to daň, jejíž parametry navrhuje a schvaluje zastupitelstvo každé obce a také si její výši musí před svými občany zdůvodnit a uhájit. Její výnos je pak 100 % příjmem obce, občané mohou tedy sami jednoznačně posoudit, zda její navýšení bylo ku prospěchu rozvoje jejich domova.

„Znovu a znovu nás stát svými rozhodnutími staví do role podřízeného a ne partnera, jehož názoru by si vážil a s kterým by o svých rozhodnutím diskutoval. Tato rozhodnutí ovlivňují životy tisíců lidí, našich občanů,“ dokončuje František Lukl.

Ing. Alexandra Kocková, tiskový zástupce SMO ČR

e-mail: kockova@smocr.cz, tel.: 725 607 753

 

O Svazu měst a obcí ČR:

Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí, a to jak na národní, tak evropské úrovni. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. Svaz sdružuje přes 2 800 měst a obcí a svými členy tak čítá cca 8,5 milionů obyvatel České republiky. Více na www.smocr.cz a na facebooku.