24.08.2023

SMO ČR: U daně z nemovitosti nakonec zvítězil zdravý rozum a naše argumenty

Výnos z daně z nemovitosti by podle koaličního pozměňovacího návrhu zůstal obcím ze 100 procent výměnou za snížení příjmů ze sdílených daní v rámci rozpočtového určení daní v rozsahu deseti miliard korun. To je výsledek nočního jednání vlády, s kterým půjdou její členové do poslanecké sněmovny, tak jak dnes ráno informovala média.

Na základě argumentů Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR) si i nadále ponechají obce 100 % výnosu z daně z nemovitosti, a i její výše zůstane v jejich kompetenci.  U té musí obce zvážit všechna pro a proti a vysvětlit je svým občanům, zároveň ti mohli hned vidět, jak byla částka z daně použita. V případě odvodu do státního rozpočtu by se její zvýšení nepromítlo do rozvoje obce a lidé by to chápali jen jako v podstatě státní zvůli. Občané v roli poplatníků daně z nemovitých věcí, která má lokální charakter, vykazují také efektivnější dozor nad výběrem daně a při správě jejího výnosu.

Opravy chodníků či stavby nových, správa veřejného osvětlení, odvoz odpadu a mnoho dalších služeb, které poskytuje obec svým obyvatelům, něco stojí,“ říká předseda SMO ČR a starosta města Kyjov František Lukl a pokračuje: „A kde na to obec bere? Právě výnos daně z nemovitosti, kterou odvedou občané té které obce nebo města, je příjmem, za který obec toto vše může poskytovat. A občan si zase recipročně hned může zkontrolovat, zda jeho peníze byly použity účelně. Výsledek nočního jednání kabinetu chápeme tedy jako vítězství zdravého rozumu a našich argumentů.“

Informace z médií také obsahovala výsledek jednání vlády ohledně rozdělení daně z hazardu. V tomto směru je stanovisko Svazu odlišné.

Nejen u hracích automatů, ale i u on-line hazardních her nese obec na svých bedrech odstraňování či předcházení negativních vlivů a jevů spojených s hazardem. Zvýšená kriminalita, sociální a adiktologická práce, prevence, práce s mládeží s sebou nesou požadavky na navýšení finančních prostředků. Proto trváme na 20 % z výnosu on-line hazardních her a u land based technických her pak rozdělení výnosů podle počtu povolených herních automatů,“ vysvětluje František Lukl.

Toto vyjádření se týká dnešních ranních informací z médií, po představení oficiálního stanoviska vlády bude SMO ČR opět reagovat.

 

Ing. Alexandra Kocková, tiskový zástupce SMO ČR

e-mail: kockova@smocr.cz, tel.: 725 607 753

O Svazu měst a obcí ČR:

Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí, a to jak na národní, tak evropské úrovni. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. Svaz sdružuje přes 2 800 měst a obcí a svými členy tak čítá cca 8,5 milionů obyvatel České republiky. Více na www.smocr.cz a na Facebooku.