11.03.2022

SMO ČR: Chybí nám dlouhodobější plán na zvládnutí uprchlické krize

Praha 11. března 2022, Představitelé Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR) apelují na vládu ČR: Urychleně nastavte systém financování a zjednodušte legislativní procesy, tak aby města a obce mohly nadále pomáhat, a přitom se i zodpovědně staraly o své občany.

Vysíláme humanitární konvoje, organizujeme charitativní sbírky,“ říká místopředseda SMO ČR a primátor města Olomouc Miroslav Žbánek. „Ještě před započetím práce Krajských asistenčních center pomoci Ukrajině (KACPU) jsme začali ve spolupráci s neziskovým sektorem a charitativními organizacemi přijímat uprchlíky. Městské rady uvolňují ze svých rozpočtů od 5 milionů korun výše a jsou připraveny svou pomoc i navýšit.

Naší zodpovědností je ale i péče o naše občany, z nichž je v současné době řada ohrožena finančním propadem. Ceny energií prudce narůstají, zdražují se pohonné hmoty a dochází i ke zdražování potravin. Mnozí budou stát na hranici chudoby. Nevíme, jak dlouho bude pomoc Ukrajině potřeba, potřebujeme tedy od vlády jasná pravidla.

Města a obce se obávají, že dopady uprchlické krize přesune stát na jejich rozpočty, což by mělo za následek katastrofální propad finančních prostředků samospráv.

V této chvíli voláme po dlouhodobějším plánu na zvládnutí uprchlické krize. Voláme po nastavení systému financování, a to zejména stravování, provozu školských zařízení, personálního zabezpečení všech sociálních služeb a zejména financování ubytovacích služeb.

Voláme i po zjednodušení legislativních procesů při rekonstrukcích vhodných volných prostor na další ubytovací kapacity.

Je potřeba nastavit fondy, připravit dotační tituly i finance na investice do infrastruktury. Chybí a budou chybět kapacity ve školství, v sociálních službách, chybí již teď lékařské služby.

Města a obce jsou připraveny pomáhat a pomáhají od prvních hodin po vypuknutí válečného konfliktu na Ukrajině. Naše kapacity ale nejsou nevyčerpatelné. Potřebujeme jasné nastavení a pomoc od státu. Jen tak to můžeme společně zvládnout.

 

 

Ing. Alexandra Kocková

Tiskový zástupce SMO ČR

e-mail: kockova@smocr.cz

tel.: 725 607 753

Svaz měst a obcí České republiky (SMO ČR) je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí, a to jak na národní, tak evropské úrovni. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. Svaz sdružuje více než 2 700 měst a obcí a svými členy tak čítá přes 8,5 milionů obyvatel České republiky. Více na www.smocr.cz a na Facebooku.