04.11.2022

Shodu na přerozdělení válečné daně jsme nenašli

Zástupci Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR) František Lukl, předseda Svazu, Miroslav Žbánek, místopředseda SMO ČR a výkonná ředitelka Radka Vladyková jednali ve čtvrtek odpoledne s vládou ČR o řadě současných aktuálních problémů samospráv.

Jednání se vedla ve velmi konstruktivním duchu, byť na, pro Svaz tak zásadní věci jakou je jeho požadavek na spravedlivé přerozdělení tzv. válečné daně, se shoda nenašla.

Jedním z bodů, které do jednání přinesli zástupci Svazu byla špatná komunikace ze strany Vlády, která mnohdy zapříčinila rozčarování měst a obcí. Často se zásadní rozhodnutí, která se jich týkala, dozvídali až z médií. Na tuto kritiku odpověděl premiér Petr Fiala příslibem pravidelných pracovních setkání zhruba jednou za čtvrt roku i včasným předkládáním legislativních úprav, které se týkají problematiky samospráv, k připomínkování Svazu.

Dalším z témat byl technický problém v systému zadávání žádostí o dotační výzvu z IROP na vybavení školských zařízení, kterou vypsalo Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Kvůli jeho výpadku musela řada obcí a měst vkládat své žádosti znovu, což je nejen časově, ale i finančně náročné. Menší obce si na vyřízení žádosti najímají odborné agentury, kterým budou takto platit za službu víckrát. Celá výzva byla nakonec zrušena a bude vypsána znovu se stejnými podmínkami a pravidly. Svazu se ale již ozvaly obce, které jsou tímto postupem poškozeny a budou jednat s MMR o nápravě.

Velkým problémem samospráv jsou limity zadávání veřejných zakázek. Svaz prosazuje jejich prolomení tak, aby obce měly větší rozhodovací pravomoc a mohly zadávat ve výběrových řízeních malého rozsahu do takového finančního limitu, který odpovídá současným vysokým cenám energií i stavebního materiálu. V této otázce ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš přiznal obcím oprávněnost jejich požadavku a informoval je o přípravě návrhu legislativní úpravy zákona o zadávání veřejných zakázek.

Ministr financí Zbyněk Stanjura se vyjádřil také ke zdlouhavému převodu státního majetku na obce, kde se blýská na lepší časy a Vláda plánuje celý proces zrychlit a zjednodušit.

Dále se diskutovalo o kapacitách školství a finančních prostředcích, které obce vynakládají na svá zřizovaná školská zařízení. Výkonná ředitelka Vladyková poukazovala na zoufalý nedostatek míst ve školách v prstencích okolo velkých měst, kde ale obce nemají finance na tyto investice. A apelovala na zvýšení finančního limitu na 1 žáka při výstavbě nových škol. Toto budeme řešit příští týden na Vládě, přislíbil ministr Zbyněk Stanjura. V oblasti školství premiér Petr Fiala i ministr financí upozornili na potřebu racionalizace rozmístění škol v území. Tato otázka bude dále řešena v rámci pracovních skupin.

Na úplný závěr jednání přinesl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela informaci o návrhu zákona o komunitní energetice, který by být v pátek 4. 11. vložen do připomínkového řízení. Komunitní energetika je momentálně často skloňovaný termín, z území zaznívá reálná obava, aby se při jejím rozjezdu neroztrhl pytel s tzv. energo šmejdy.

Svaz upozornil na velkou potřebu rozvoje komunitní energetiky a s ní bohužel spojený rozmach společností, které oslovují starosty s tím, že vše za ně vyřeší.

Zástupci Svazu se shodli s ministrem Síkelou na nutnosti vybudování odborného poradenského centra přímo na ministerstvu. Můžeme se inspirovat v Rakousku, které má centrální síť státních poradců, podotkl ministr. Na otázku budoucí recyklace fotovoltaických panelů odpověděl ministr Síkela, že Evropská unie v tomto bude nápomocna, jejím záměrem je prakticky 100% recyklace.

Při rozloučení zástupci Svazu ocenili příslib pravidelného setkávání s představiteli Vlády, které může předejít řadě nedorozumění a zároveň přinést rychlou informovanost na obě strany.

Alexandra Kocková

tiskový zástupce SMO ČR