18.08.2023

Předseda SMO ČR informuje o vývoji jednání o konsolidačním balíčku

Minulý týden (18.8.2023) odešel na adresy všech českých a moravských samospráv e-mail, kterým František Lukl, předseda SMO ČR informoval o pokračování vyjednávání o konsolidačním balíčku.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovoluji si Vás informovat o probíhajících jednáních ohledně konsolidačního balíčku.

V červnu přijalo Předsednictvo Svazu měst a obcí ČR usnesení, které se týká našeho postoje k dani z nemovitosti (najdete v příloze). Během léta probíhala a probíhají intenzivní jednání o podobě konsolidačního balíčku před druhým čtením ve sněmovně.

V rámci těchto jednání prosazuji absolutní nedotknutelnost daně z nemovitosti jako výlučného příjmu měst a obcí.

Vzhledem k tomu, že v rámci rozpočtové neutrality je podmínkou vlády očekávaný příjem pro stát ve výši cca 10 mld. Kč, hledáme jiný způsob. Propočítáváme proto například snížení podílu z výnosu daně z příjmu právnických a fyzických osob. Trváme na tom, aby příjem z DPH zůstal pro obce nedotčen.

Na základě ohlasů z území požadujeme, aby municipality získaly podíl z výnosu on-line hazardních her ve výši 20 procent a aby zbývající část výnosu z této daně byla účelově vázána na prevenci sociopatologických jevů ve společnosti (např. na sociální a adiktologickou práci, prevenci apod.). O tomto požadavku bude také příští týden jednat Předsednictvo Svazu měst a obcí ČR. V těchto intencích pracujeme na pozměňovacím návrhu.

Trváme na rozdělení výnosu daně z land-based hazardních her ve výši 65 % pro města a obce. U technických land-based hazardních her („hrací automaty“) je legitimní, že část daňového výnosu připadá obci, která jej na svém území povolila, coby kompenzaci negativních dopadů jeho provozu.  V tomto znění byl zákon vypořádán a načten v prvním čtení. (Více v TZ ministerstva financí a sněmovním tisku č. 488).

 

O dalším vývoji jednání Vás budu opět informovat.

 

Děkuji za spolupráci a přeji krásný zbytek léta

 

František Lukl

 

 

 


  •    usneseni-z-1-zasedani-predsednictva-svazu-dne-15-6-2023-k-dani-z-nemovitosti-002.pdf - pro stažení tohoto souboru se prosím přihlaste