06.06.2023

Poslanci znovu nenápadně otevřeli cestu rušení železničních lokálek

Sněmovna schválila v minulém týdnu novelu zákona o drahách, do které poslanci na poslední chvíli propašovali také institut tzv. přerušení provozuschopnosti dráhy (v dřívějších návrzích také jako „konzervace dráhy“).

Proti tomuto záměru už v minulosti hlasitě vystupoval Svaz měst a obcí ČR i provozovatelé lokálních železničních tratí (https://www.smocr.cz/cs/media/tiskove-zpravy/a/blizi-se-konec-vlakove-regionalni-dopravy)

Novela umožní vlastníkovi dráhy, kterým je v drtivé většině případů Správě železnic, na základě rozhodnutí Drážního úřadu tzv. přerušení provozuschopnosti málo používaných železničních tratí. Toto „přerušení“ se ale fakticky příliš neliší od jejich úplného a nenávratného zrušení. Podmínkou pro takové rozhodnutí, v jehož důsledku bude možné např. vytrhat koleje, je provoz méně než 300 spojů ročně v období uplynulých dvou let. Tuto podmínku nenaplní celá řada turistických tras. Podmínka může odradit i dopravce na dalších méně využívaných trasách.

Skandální je způsob schvalování tohoto návrhu. Už v minulosti se jej pokusili poslanci prosadit formou pozměňovacího návrhu k novele zákona, která má přitom jen transponovat evropskou směrnici. Následně si návrh v roce 2022 osvojilo Ministerstvo dopravy. Na základě připomínek Svazu měst a obcí a dalších připomínkových míst ale ministerstvo tento návrh stáhlo, aby jej následně nenápadně znovu předložili poslanci. Ba co víc, mezi navrhovateli je i sám ministr dopravy Kupka. Předložením návrhu touto pokoutnou cestou se ministr vyhnul kritice legislativních připomínkových míst i veřejnosti.

 

Svaz měst a obcí nyní apeluje na senátory, aby tento návrh odmítli.

Ing. Alexandra Kocková, tiskový zástupce SMO ĆR