24.11.2022

Podrží Senát obce?

24. 11. 2022 Praha Dnešním hlasováním o rozdělení válečné daně může Senát podpořit města a obce, které si část daně nárokují.

  Uvědomte si, že my jsme mezi mlýnskými kameny,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta města Kyjov František Lukl a pokračuje: „Finanční situace našich občanů se neustále zhoršuje, hledáme stále nové cesty, jak jim pomoci zvládnout tohle těžké krizové období. Do toho zajišťujeme jako první linie životní potřeby ukrajinských uprchlíků utíkajících k nám před válkou. Z druhé strany na nás stát neustále přenáší další a další povinnosti, ovšem bez patřičného finančního krytí. Proto tolik bojujeme o část válečné daně, která nám podle práva náleží. Nejsou to peníze na naše odměny, jsou to peníze do lokální ekonomiky, bez jejíž prosperity stát zkrachuje.“

  Svaz měst a obcí ČR věří a doufá v pomoc senátorů, kteří se za města a obce vždy v kritických chvílích postavili. Svaz doufá a věří v jejich empatii, v jejich porozumění pro práci starostů.

  Jsem rád, že to obdobně cítí i senátoři vládních stran. Senátor Michael Canov, stejně jako senátor Vladislav Vilímec mají připraven pozměňovací návrh ve prospěch obcí,“ věří František Lukl.

   

  Ing. Alexandra Kocková

  tiskový zástupce Svazu měst a obcí ČR

  tel.: 725 607 753, e-mail: kockova@smocr.cz

  O Svazu měst a obcí ČR:

  Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí, a to jak na národní, tak evropské úrovni. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. Svaz sdružuje více než 2 600 měst a obcí a svými členy tak čítá cca 8 milionů obyvatel České republiky. Více na www.smocr.cz a na facebooku.