11.10.2022

Otevřený dopis Františka Lukla premiérovi

V uplynulých dnech zaslal předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl otevřený dopis premiérovi Petrovi Fialovi.

Vážený pane premiére,

stojíme na začátku nového volebního období našich komunálních zastupitelů. Řada z nich bude ve své práci kontinuálně pokračovat, řada z nich nastupuje do funkce poprvé.

Nepřebírají svůj úřad v lehké době, společnost je ve svých názorech rozdělená, lidé přistupují k představitelům veřejné správy se skepsí a malověrností. Jsou náchylní věřit v manipulativní pravdy všeho druhu.

V tuto chvíli stojí před každým starostou a každou starostkou obrovský úkol. Provést svou obec, své město, všemi úskalími současných i budoucích krizí, spojit svoje občany ke společnému cíli, kterým je odolnost vůči všem negativním vlivům ruku v ruce s rozvojem a podporou demokracie.  Nastolit soudržnost, solidaritu, ale i statečnost, tak jak dokázali v covidové době.

Starostové a starostky jsou Vaší prodlouženou rukou, první linií veřejné správy, jsou prvními obránci demokracie a prvními nositeli rozvoje území. Aby svou úlohu dokázali plnit, potřebují Vaši plnou podporu.

Svaz měst a obcí České republiky zastupuje prostřednictvím svých členských obcí více než 8,5 milionu obyvatel naší země. Jsme jejich hlasem, jejich opěrnou zdí, jejich servisní organizací, jejich rádcem. Abychom i my mohli plnit svou úlohu jejich záštity, také potřebujeme Vaši podporu, také potřebujeme s Vámi společně jednat, společně řešit tíživé otázky dneška.

Dovolte mi nejen jménem Svazu měst a obcí ČR, ale i jménem svým požádat Vás o osobní schůzku, na které bychom s Vámi mohli probrat některé z nejpalčivějších problémů našich samospráv.

Rádi bychom s Vámi otevřeli diskusi například nad nastavením limitů pro veřejné zakázky malého rozsahu a zjednodušené podlimitní řízení, abychom se přiblížili k limitům směrnice EU i s ohledem na inflaci a vývoj cen na trhu. Veřejné zakázky malého rozsahu mají vyšší potenciál pro podporu místních dodavatelů, a tedy i pro vytvoření pozitivních místně lokalizovaných dopadů na ekonomiku.

Rovněž bychom rádi znali Váš postoj k otázce prodloužení volebního období zastupitelstev obcí na 6 let a úpravě volebního systému komunálních voleb tak, aby zastupitelstvo obcí bylo složené dle skutečné vůle voličů a byla posílena jeho legitimita.

V neposlední řadě bychom uvítali možnost dotknout se otázky zvýšení předvídatelnosti dotačních výzev, jejich zacílení a dostupnost či navýšení odměn zastupitelů. V loňském roce představitelé obcí s ohledem na nejen ekonomickou, ale i společenskou situaci navýšení odměn nepožadovali, nicméně nyní je již situace velice vážná.

 

Vážený pane premiére,

zastupujeme pracovité, chytré, schopné a statečné ženy a muže na radnicích měst a obcí. V této bezprecedentní době si zaslouží Vaši pozornost i Vaši podporu.

 

S přáním všeho dobrého,

František Lukl

předseda SMO ČR