13.12.2022

Ohlédnutí za finanční konferencí

XXV. celostátní finanční konference je za námi. Jaká byla?

Nadmíru úspěšná, a to nejen co do počtu účastníků . Navázala na poslední svazovou konferenci s pořadovým číslem XXII, která se konala prezenčním způsobem také v Clarion Congress Hotelu Praha ve Vysočanech. Bylo to naposledy, kdy se mohli starostové a starostky sejít před covidovou epidemií osobně a načerpat informace z oblasti financování i nové legislativy týkající se měst a obcí. Další dvě finanční konference se již konaly distančně. 

Po tak dlouhé době jsme si nebyli jistí, jak velkou účast můžeme čekat, ale skutečnost překonala naše představy. Uvítali jsme přes 300 zástupců místních samospráv či úředníků městských a obecních úřadů. Ministři svou agendou blízcí starostům a jejich starostem se dostavili v plném počtu, připraveni odpovídat na dotazy. Zbyněk Stanjura, ministr financí, Ivan Bartoš, ministr pro místní rozvoj, Martin Kupka, ministr dopravy, Zdeněk Nekula, ministr zemědělství i Marián Jurečka, ministr práce a sociálních věcí ti všichni v diskuzi s přítomnými účastníky odpovídali na otázky příjemné i nepříjemné. Debatě byl ponechán v každém bloku prezentací a vystoupení velký prostor.

Ústředním motivem XXV. celostátní finanční konference byla bezesporu otázka, jak nejlépe přežít energetickou krizi, aniž by to výrazně omezilo investice do lokálního rozvoje. Zajímala starosty i úředníky samosprávných celků, primátory, politiky a v neposlední řadě samozřejmě i občany.

Toto téma se samozřejmě odrazilo i v diskuzi. Zároveň starosty zajímalo i zadávání veřejných zakázek v souladu se zákonem a s ohledem na finanční náročnost či kvalitu nebo otázka smluvních vztahů v oblasti energetiky. Delší debatu také zaznamenala prezentace ministra práce a sociálních věcí Mariána Jurečky. Postup, kterým na Úřadu práce musí občan žádat o podporu na bydlení považovali někteří starostové za zbytečně zdlouhavý a pro mnohé seniory nepřekonatelný. Často se také zvlášť sociálně slabí spoluobčané k finančnímu příspěvku dostávají s opravdu velkým zpožděním a mnohdy se ocitají na pokraji bídy. Marián Jurečka na tyto dotazy argumentoval maximálním nasazením úředníků zmíněného úřadu, ale slíbil, že se pokusí o nápravu.

Dvoudenní konference nabídla našim hostům také společenský večer. Při něm mohli neformálně debatovat, bavit se a načerpat nové síly, ale i zkušenosti a informace.

Závěr patřil představení vánočního balíčku, který Svaz posílá pod stromeček každému starostovi. Obsahuje dvě nadmíru potřebné publikace, Příručku pro starosty (vydává za podpory MMR projekt ESO) a Diář pro starosty, který loni sklidil velký úspěch. Zároveň Radka Vladyková, výkonná ředitelka SMO ČR zmínila i pravidelný svazový newsletter, díky němuž starostům neunikne žádná důležitá informace.

I letošní ročník se koná díky našemu generálnímu partnerovi, kterým je SKUPINA ČEZ. Hlavním partnerem je ČESKÁ SPOŘITELNA, EKO – KOM a KIA Czech. Dalšími partnery jsou CorCo SYSTEMS, D.A.S. RECHTSSCHUTZ AG, pobočka pro ČR, ECO LED veřejné osvětlení, EMPEMONT, EVROPSKÁ INVESTIČNÍ BANKA, Fleet Consulting Group – (elektromobil Peugeot), GPLUS.

 

Děkujeme.

 

 

 

Ing. Alexandra Kocková

tiskový zástupce Svazu měst a obcí ČR

tel.: 725 607 753, e-mail: kockova@smocr.cz

O Svazu měst a obcí ČR:

Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí, a to jak na národní, tak evropské úrovni. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. Svaz sdružuje více než 2 600 měst a obcí a svými členy tak čítá cca 8 milionů obyvatel České republiky. Více na www.smocr.cz a na facebooku.