02.09.2022

Obce jsou základní kameny státu. Vláda, která je ignoruje, nemůže být úspěšná.

Praha 2. 9. 2022, Rozladění vládne momentálně na půdě Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR). I přes několikery apely na vládu s žádostí o pomoc se svazovým představitelům nedostalo žádné podpory. Vnímá vláda ještě SMO ČR jako svého partnera?

Rostoucí ceny energií a pohonných hmot tvrdě dopadají i na obecní rozpočty. Obce a města, která během covidové krize a v období po pádu Bohemia Energy vynakládala nemalé personální, časové i finanční prostředky na pomoc obyvatelstvu a překlenutí složité situace, nyní samy zakoušejí krušné časy.

Nejen, že dopady energetické krize vedou mnohé municipality k úvahám o omezení vytápění či osvětlení veřejných budov a prostranství, současné podmínky navíc hrozí radikálně omezit investiční možnosti samospráv. Tuzemská města a obce patří mezi významné veřejné zadavatele a neopominutelné tahouny regionálního rozvoje. V roce 2020 tvořily obecní zakázky bezmála 20 % všech veřejných zakázek v ČR!

„Dojde-li k radikálnímu omezení městských a obecních investic, nebudou negativní projevy omezeny pouze na zpomalení či přímo zastavení běhu obecních investičních plánů, ale budou mít dopady i na příjmy lokálních živnostníků a tím i rodinné rozpočty,“ upozorňuje místopředseda SMO ČR a starosta obce Velký Osek Pavel Drahovzal.

Svaz měst a obcí ČR proto několikrát vyzval vládní představitele k pomoci našim městům a obcím. Byla to právě města a obce, kdo často během výše zmíněných krizových událostí vyvíjel naprosto nadstandardní úsilí v pomoci občanům a kdo se snažil poskytnout státu maximální míru dostupné pomoci. Nyní, když nemilosrdná ruka energetického trhu udeřila na samosprávy, i ony očekávají stejně proaktivní přístup ze strany státu.

„Vyzýváme proto státní představitele, aby měli na zřeteli situaci našich měst a obcí, a také řemeslníků a malých firem, pro které obecní zakázky představují výraznou část obchodních příležitostí. SMO ČR je v tomto směru připraven s vládními představiteli rokovat a být nápomocen při hledání adekvátní formy podpory. Zájmy našich obcí a jejich obyvatel jsou pro Svaz naprostou prioritou,“ uvádí další místopředseda SMO ČR a primátor města Olomouc Miroslav Žbánek.

„Zaslali jsme našim členům e-mail s prosbou o jejich zkušenosti se současnou situací na energetickém trhu,“ říká předseda SMO ČR a starosta města Kyjov František Lukl. „Přišla smršť odpovědí, kde starostové popisují raketové zdražení, které nejsou schopni akceptovat bez radikálních úsporných škrtů na straně nejen investic, ale i běžného provozu města či obce.“

„Nechceme v těžké situaci obrazně řečeno ždímat státní pokladnu, naše připomínky a návrhy jsou vedeny upřímnou snahou o překonání současné nepříjemné situace, posílení bezpečnosti naší země a její celkový rozvoj, “dokončuje Vlastimil Picek, místopředseda SMO ČR a starosta města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.

 

Ing. Alexandra Kocková

tiskový zástupce SMO ČR

tel.: 725607753, e-mail: kockova@smocr.cz

 

 

 

 

O Svazu měst a obcí ČR:

Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí, a to jak na národní, tak evropské úrovni. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. Svaz sdružuje více než 2 750 měst a obcí a svými členy tak čítá cca 8 a půl milionů obyvatel České republiky. Více na www.smocr.cz a na facebooku.