07.11.2023

Nic nevzdáváme. Osud samospráv je v rukou Senátu.

Schvalování konsolidačního balíčku se posunulo z Poslanecké sněmovny do Senátu. Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR) apeluje na senátory, kteří prošli komunální politikou a mají za sebou práci pro obce ve funkci starosty či zastupitele, aby zvážili stávající podobu balíčku a jeho negativní dopady do obecních rozpočtů.

Praha 7. 11. 2023

Představitelé obcí a měst jsou si vědomi nutnosti konsolidace veřejných financí.  SMO ČR proto navrhl férové řešení zachování daně z nemovitosti jako výlučného příjmu obcí výměnou za úpravu příjmových daní.  Nestalo se! Senát má nyní jedinečnou možnost tuto křivdu napravit. 

„Spoléháme na jejich zdravý rozum a zkušenosti z řízení samospráv,“ říká předseda SMO ČR František Lukl a pokračuje, „spoléháme na jejich podporu a porozumění. Naši experti spočítali celkové dopady konsolidačního balíčku na cca 100 mld. ročně. To je téměř stejná částka jako je objem investičních peněz, které obce ročně proinvestovaly. Obce přijdou v rámci úsporných opatření i o část výnosu ze sdílených daní a některým obcím vypadnou příjmy v důsledku změn výnosu z hazardních her. Obce a města mohly sehrát klíčovou roli nejen v podpoře lokální ekonomiky, ale v podpoře celého národního hospodářství. Tak budou nuceni zajistit pouze běžný chod svých samospráv, a to v mnohých případech se značnými obtížemi."

Obce a města budou muset v příštím roce velice zvažovat každou investici, vážit každou vydanou korunu. Situace se může vlivem dopadů dalších neočekávaných okolností dále zhoršovat, ceny energií nejsou stabilní. Ani návrh státního rozpočtu na příští rok nevyznívá pro města a obce pozitivně. 

„Není to příliš optimistický výhled, věřím však, že u senátorů najdeme pochopení." Uzavírá František Lukl.

 

Ing. Alexandra Kocková, tiskový zástupce SMO ČR

tel.: 725 607 753, e-mail: kockova@smocr.cz

O Svazu měst a obcí ČR:

Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí, a to jak na národní, tak evropské úrovni. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. Svaz sdružuje přes 2 800 měst a obcí a svými členy tak čítá cca 8,5 milionů obyvatel České republiky. Více na www.smocr.cz a na Facebooku.