16.02.2023

Ne legalizaci konopí, ne nesystémovému zvyšování daně z nemovitosti

Seč, 16. 2. 2023, Zásadní stanoviska, která vzešla z jednání Předsednictva SMO ČR v předvečer letošní VIII. právní konference se týkají několika aktuálních témat, která momentálně hýbou diskuzí mezi městy a obcemi a jejich samosprávami.

Prvním z nich je zásadně odmítavý postoj Svazu k otázce legalizace konopí. 

„Z pohledu předcházení škodlivých společenských jevů vlivem požívání konopí je rozhodně lepší řešit prevenci než patologii,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl.

Předložený návrh Úřadu vlády totiž neobsahuje odpovědi na řadu problematicky řešitelných situací, které by v souvislosti s legalizací konopí vyvstaly. Jedná se například o složitě vykonavatelnou kontrolu distribuce, vlastní registrace pěstitelů, prodejců i uživatelů nebo obtížně vymahatelnou regulaci nastavených pravidel.

Návrh přináší také vysoké požadavky na personální a finanční zdroje, kterými obce a města nedisponují. Pokud ale politici najdou na tomto bodu shodu, bude Svaz požadovat, aby na obce nebyly tyto požadavky přenášeny a případné další návrhy byly vždy nejdřív s obcemi diskutovány.

Výstup jednání Předsednictva Svazu se týká i možného zvýšení daně z nemovitosti. Daně z nemovitých věcí se odvádí za pozemky, stavby a jednotky té obci, na jejímž katastrálním území se nachází. Výtěžek daně plyne ze 100 % do rozpočtu obce. Podle názoru NERV (Národní ekonomické rady vlády), který podporuje i ministr financí Zbyněk Stanjura, se počítá s navýšením této daně a přerozdělením jejího výnosu i ve prospěch státního rozpočtu.

„Toto vnímáme jako nesystémové řešení, protože stát má i jiné možnosti a nástroje, jak získat finanční prostředky do rozpočtu. Upozorňujeme na skutečnost, že výtěžek této daně jde celý zpět do rozvoje našich měst a obcí, že tvoří důležitou část našich rozpočtů.Vzhledem ke zvýšeným výdajům domácností v současné době města a obce nezvažovala ve větší míře navyšovat daň z nemovitosti. Apelujeme tedy na vládu, aby tento návrh ještě zvážila."

Naopak SMO ČR doporučuje uvažovat o zdanění zemědělské půdy, na obce totiž přecházejí společná zařízení v rámci pozemkových úprav, což sebou nese další vynaložení obecních nákladů, které zdanění nepokrývá.

Svaz dlouhodobě tlačí na prolomení hranice rozpočtového určení daní ve prospěch obcí. Musí to být ale na základě široké debaty a diskuze všech kompetentních orgánů a zástupců samospráv. „Z toho důvodu navrhujeme opět oživit pracovní skupinu k RUD, abychom se podobné návrhy jako je zvýšení daně z nemovitostí nedozvídali jako jedni z posledních z médií,“ dokončuje František Lukl.

Ing.Alexandra Kocková

tiskový zástupce SMO ČR

tel.: 725607753, e-mail: kockova@smocr.cz

O Svazu měst a obcí ČR:

Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí, a to jak na národní, tak evropské úrovni. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. Svaz sdružuje přes 2 800 měst a obcí a svými členy tak čítá cca 8,5 milionů obyvatel České republiky. Více na www.smocr.cz a na facebooku.