22.04.2024

Názory veřejnosti na problematiku oddlužování

Unie zaměstnavatelských svazů ČR představila na dnešní tiskové konferenci konané v Café Louvre v Praze výstupy z průzkumu veřejného mínění na téma: „Názory veřejnosti na problematiku oddlužování“. Průzkum se uskutečnil v lednu 2024 a účastnilo se jej 1 575 respondentů.

Jarmila Veselá z InsolCentra potvrdila, že aktuální postoje veřejného mínění jsou podobné jako v minulých průzkumech. Češi jsou obecně nakloněni pomáhat zadluženým lidem, nikoli však bez ohledu na snížení uspokojení věřitelů. Tento přístup zastávalo v průzkumu 62 % respondentů. Není častým jevem, aby se názory veřejnosti tak shodovaly s názory odborníků, jako se děje v tomto případě. Průzkum přinesl nový pohled, protože obsahoval také roztřídění respondentů podle voličských preferencí. Jarmila Veselá výsledky průzkumu komentovala a položila řečnickou otázku: „Většina voličů jednotlivých politických stran nesouhlasí se zmírňováním podmínek oddlužení (z těch respondentů, kteří vyjádřili svůj názor – nejnižší nesouhlas tvoří 69 % voličů Pirátů – nejvyšší nesouhlas 80 % voličů ODS). Proč hodlají politici přijmout právní úpravu oddlužení, se kterou nesouhlasí většina odborníků i veřejnosti, ale také jejich voliči?“

Dan Jiránek poukázal na předcházející anketu, které se zúčastnilo 564 starostů obcí a měst, z nichž 94 % považovalo plošné oddlužení za nesprávné. Výsledky této ankety i současného průzkumu veřejného mínění potvrzují, že obyvatelé obcí a měst nesouhlasí s vládní novelou oddlužení a obávají se, že politici nedbají na jejich názory. SMO ČR upozorňuje, že jde o klíčový problém budoucnosti, kdy budou obyvatelé obcí doplácet dluhy za své spoluobčany – neplatiče. Dan Jiránek řekl: „Nerozumíme tomu, proč politici chtějí zmírňovat podmínky oddlužení, když jejich voliči tomu nejsou vůbec nakloněni. I u pirátské strany nepřevyšuje souhlas se zmírněním oddlužení třetinu voličské základny. U voličů ostatních politických stran je procento odpůrců ještě vyšší. Zvažujeme ve SMO ČR různé možnosti, jak zvrátit neuvážené odpouštění dluhů – jednáním ve výborech poslanecké sněmovny či senátu. Některé obce se obrátí na svoje zástupce v zákonodárných sborech.“

Více v přiložené TZ.

 

Ing. Alexandra Kocková, tiskový zástupce SMO ČR