11.08.2022

Města a obce stále marně čekají na peníze od Národní sportovní agentury.

Praha, 11. srpna 2022, Rozhodování Národní sportovní agentury (NSA) je naprosto nepředvídatelné, nekorektní a netransparentní, zní ze Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR). Ani po roce nemají města a obce jasno v přidělování dotací na sportovní projekty z Národní sportovní agentury.

V posledních týdnech se na nás obracejí členské obce s dotazy na vypsání investičních výzev NSA na rozvoj sportovní infrastruktury, které agentura avizuje již od jara tohoto roku. Obce mají připravené projekty a s dalšími kroky čekají právě na vypsání dotačních výzev. Každá prodleva vzhledem k neustále se zvyšujícím cenám tyto projekty prodražuje,“ vysvětluje předseda SMO ČR a starosta města Kyjov František Lukl a pokračuje: „žádáme proto o urychlené vypsání těchto výzev. Nemůžeme nadále nechávat obce v této nejistotě.“

Ani místopředseda SMO ČR a starosta obce Velký Osek Pavel Drahovzal nevnímá situaci jinak: „My jsme jako Svaz podporovali vznik nezávislé sportovní agentury, čekali jsme rovné dotační příležitosti jak pro sportovní kluby, tak i pro obce. Čekali jsme podporu školních sportovišť. Bohužel se tak nestalo.“

Řada měst a obcí byla z kraje jara nadšená,“ vysvětluje další místopředseda SMO ČR a primátor města Olomouc Miroslav Žbánek, „získaly totiž z NSA informaci, že jejich žádosti o dotaci bude vyhověno. Jaké je ale jejich překvapení, když se v minulých týdnech dozvěděly, že se hodnocení dotačních žádostí posunulo a ony nedostanou nic?“

Svaz už v minulosti proti postupu Národní sportovní agentury protestoval. Nejprve v roce 2021 totiž zrušila již vypsanou dotační výzvu, do které se obce přihlásily. Následně obce z nové výzvy fakticky vyloučila. Ke slibované nápravě doposud nedošlo.

Vlastimil Picek, místopředseda SMO ČR a starosta města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, upozorňuje na nutnost změny přístupu agentury na poli neinvestičních dotací, tedy zejména kritérií aktuálně vypsané výzvy Provoz a údržba. „Je nutné, aby bylo čerpání těchto prostředků umožněno také obcím, pro které se v návaznosti na skokový nárůst energií stává provoz některých sportovišť neudržitelný.“

Na základě všech těchto argumentů zaslal předseda SMO ČR František Lukl dopis k rukám premiéra Petra Fialy a žádá i o osobní schůzku.

 

 

 

Ing. Alexandra Kocková

tiskový zástupce SMO ČR

tel.: 725607753, e-mail: kockova@smocr.cz

 

 

 

 

O Svazu měst a obcí ČR:

Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí, a to jak na národní, tak evropské úrovni. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. Svaz sdružuje více než 2 600 měst a obcí a svými členy tak čítá cca 8 milionů obyvatel České republiky. Více na www.smocr.cz a na facebooku.