27.10.2022

Města a obce bojují za spravedlivé přerozdělení daně z neočekávaných zisků

Praha 26. října 2022 Sněmovna začala projednávat svazový návrh, podle kterého by obcím a městům připadl spravedlivý podíl ve výši 25,84 procent na inkasu daně z neočekávaných zisků (windfall tax WFT). Jako zákonní příjemci rozpočtového určení daní byli totiž nesystémově vyňati.

Poslední dva roky byly a jsou pro naše samosprávy velice těžké. Intenzivně se zabýváme dopady covidové a nově uprchlické krize. Vysoké ceny energií i vysoká inflace postihují naše rozpočty,“ říká František Lukl, předseda Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR) a pokračuje: „všechny tyto negativními faktory mohou paralyzovat činnosti našich územních samospráv."

I přesto že jsou municipality dobrými hospodáři a finanční hospodaření této části veřejných rozpočtů je v čase stabilní, je nezbytné, aby obce a města participovaly na výnosu z daně z neočekávaných zisků. Bohužel byly jako příjemci z výnosu této daně nesystémově vyňaty.

Oslovili jsme dopisem poslance a požádali je o prosazení a podporu návrhu, podle kterého by obcím a městům připadl spravedlivý podíl ve výši 25,84 procent na inkasu daně z neočekávaných zisků,“ vysvětluje Miroslav Žbánek, místopředseda SMO ČR a předseda Komory statutárních měst, „pevně věřím, že se nám společnými silami podaří nalézt cestu k udržení a rozvoji kvality poskytovaných služeb v našich obcích a městech a dokážeme minimalizovat negativní finanční dopady na územní samosprávy, které jsou považovány za jeden ze základních pilířů demokracie.“

V příštích měsících budeme schvalovat obecní rozpočty. Musíme i nadále finančně krýt provoz základního a mateřského školství, podporovat spolky, sportovní kluby a kulturní organizace, které balancují nad propastí a neví, jak přežijí následující rok a jak zvládnou zaplatit ze svého rozpočtu vysoké ceny energií,“ dodává Pavel Drahovzal, předseda Komory obcí a také místopředseda Svazu.

Dnes Svaz oslovil všechny samosprávy a poprosil je, aby apelovaly na své poslance.

Poslanci v těchto dnech rozhodují o bytí a nebytí úrovně další existence komunitního života, života spolkového či života sportovních oddílů. Věříme v jejich zodpovědnost i povinnost vůči svým voličům, vůči městům a obcím, kde žijí,“ dokončuje Vlastimil Picek, předseda Komory měst a další místopředseda SMO ČR.

Není na místě politikaření, jednáme v zájmu rozvoje České republiky napříč politickým spektrem. Všichni chceme žít a vychovávat své děti v hezkém prostředí, ať ve městě či na venkově. Chceme svůj domov rozvíjet ke spokojenosti našich občanů. Pomozte nám.“ Apeluje František Lukl.

Ing. Alexandra Kocková

tiskový zástupce Svazu měst a obcí ČR

tel.: 725 607 753, e-mail: kockova@smocr.cz

O Svazu měst a obcí ČR:

Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí, a to jak na národní, tak evropské úrovni. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. Svaz sdružuje více než 2 600 měst a obcí a svými členy tak čítá cca 8 milionů obyvatel České republiky. Více na www.smocr.cz a na facebooku.