01.08.2022

Kdo objednává, ten platí!

2. srpna 2022 Praha, Vládní návrh na navýšení platových tarifů, které mají od 1. září 2022 a další od ledna 2023 zlepšit platové podmínky zaměstnanců ve veřejných službách a správě a který zaplatí města a obce ze svých rozpočtů, budí u samospráv oprávněné obavy.

Zvýšení platu úředníků je dlouhodobou nutností, kterou Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR) podporuje. Stejnou nutností jsou ale i kompenzace neočekávaných výdajů, o které v současné době opakovaně pro obce a města žádá, avšak marně.

Tak významný zásah do kas měst a obcí, ve chvíli, kdy již tak mají napnuté rozpočty a do konce roku zasmluvněné investice, nelze udělat bez finanční kompenzace městským a obecním rozpočtům pro letošní rok a navýšením příspěvku na přenesenou působnost od ledna 2023.

Jsme rádi, že vláda vnímá nutnost navýšení platů našich zaměstnanců,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR) a starosta města Kyjov František Lukl, „nicméně je nutné myslet na kompenzaci těchto vynaložených finančních prostředků ze státního rozpočtu. Kdo objednává, ten platí! Pravidlo, které se musí ctít i ve veřejné správě. O to víc v době, kdy škrtáme investice, abychom pokryli inflaci a raketově zvýšené náklady s energiemi. Máme totiž jen jedny peníze, jeden rozpočet. Když přijde nový nečekaný a neplánovaný náklad, musíme brát z toho co máme.“

Tyto peníze musíme vzít z rozpočtu a přesunout je jinam,“ doplňuje místopředseda SMO ČR a primátor města Olomouc Miroslav Žbánek, „například pro naše město to může být až 15 mil Kč. z našeho rozpočtu, který je již schválený. O tom, kde na tyto neočekávané výdaje vzít peníze, bude muset na svém zářijovém zasedání rozhodnout zastupitelstvo."

I další členové Předsednictva SMO ČR se shodují na potřebě navýšení platů svých zaměstnanců. Pavel Drahovzal, starosta obce Velký Osek k tomu říká: „Už dlouho vedeme diskusi o tomto kroku, který by radnicím umožnil lépe ohodnotit zaměstnance či úředníky. V současné době máme ale již zasmluvněné investice a je otázka, kde takto narychlo vzít z rozpočtu peníze.

Tento názor podporuje i Vlastimil Picek, místopředseda SMO ČR a starosta města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav: „Ti lidé si to bezesporu zaslouží, zvlášť v této době, kdy jsou vystaveni enormní pracovní zátěži v souvislosti nejen s uprchlickou krizí. Není ovšem úplně šťastné dělat takovou úpravu rozpočtu v průběhu roku.“

Svaz měst a obcí ČR upozorňuje vládu na nutnost koncepční a systémové pomoci našim občanům. Tato pomoc musí ale také vycházet z finančních možností měst a obcí. Ty se v současné době potýkají s již tak dost nečekanými výdaji a náklady, a hlavně s nejistotou. Přitom jsou to hlavně města a obce, které drží ekonomiku státu nad vodou a k tomu pomáhají v současných krizích i s agendami přenesené působnosti, jak mohou.

Ing. Alexandra Kocková

tiskový zástupce SMO ČR

tel.: 725607753, e-mail: kockova@smocr.cz

O Svazu měst a obcí ČR:

Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí, a to jak na národní, tak evropské úrovni. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. Svaz sdružuje více než 2 600 měst a obcí a svými členy tak čítá cca 8 milionů obyvatel České republiky. Více na www.smocr.cz a na facebooku.