08.12.2022

Kde brát v těžkých časech?

Ústředním motivem XXV. celostátní finanční konference je bezesporu otázka, jak nejlépe přežít energetickou krizi, aniž by to výrazně omezilo investice do lokálního rozvoje. Zajímá starosty i úředníky samosprávných celků, primátory, politiky a v neposlední řadě samozřejmě i občany.

Konec konců budou to zejména občané, kteří nejvíc pocítí dopady inflace a zdražení.  Nicméně jejich klesající koupěschopnost dopadne nejdříve na místní firmy a podniky, přes ně pak i na rozpočty měst a obcí, aby v konečném důsledku prohloubily ekonomický propad celé republiky.

Jednou z možností, jak tento propad lokálních ekonomik zastavit byla například Svazem měst a obcí ČR (SMO ČR) žádaná, ale bohužel nevyslyšená otázka rozdělení válečné daně.

XXV. finanční konference tedy hledá odpověď na otázku, kde brát v těžkých časech, jak podpořit obecní rozpočty či jak se chovat co nejvíce ekonomicky.

Dnešní zahajovací dopoledne bylo věnováno členům vlády a ústředních státních orgánů. Nepříliš povzbudivý byl ale už první příspěvek ministra financí Zbyňka Stanjury. Ministerstvo financí očekává podle něj, že vlivem inflace bude státní pokladna zatížena dalšími výdaji na valorizaci důchodů, sociálních dávek, a především na zastropování cen elektřiny plynu. Trochu optimističtěji zazněly informace od Ivana Bartoše, místopředsedy vlády pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj, který představil zdroje možného financování českých municipalit a nové kroky týkající se stavebního zákona.

Konference se zúčastnili i ministři zemědělství Zdeněk Nekula, který se zaměřil ve svém příspěvku na pozemkové úpravy a potravinovou soběstačnost a ministr dopravy Martin Kupka. Ten ve svém příspěvku vysvětloval, jak bude v následujícím roce financována správa, údržba a výstavba obecních komunikací a mostních konstrukcí.

Nastavení smluvních vztahů mezi obcemi a dodavateli energií se věnovala Markéta Zemanová, členka rady Energetického regulačního úřadu.

Celostátní finanční konference bude dnes odpoledne pokračovat a skončí v pátek po poledni. Přítomní představitelé místních samospráv zde mohou získat řadu konkrétních podnětů či informací, jak se v dnešní situaci chovat, kam se obrátit o pomoc, s kým se poradit.

Velká část bude také věnována debatě o zdrojích příjmů obcí. A to nejen možnostem využití bankovních produktů, ale i široké škále vypsaných dotačních titulů. Mluvit se samozřejmě bude i o Národním plánu obnovy, ve kterém plánovaný odhad alokace pro ČR je 16,7 mld.

Formy podpory komunální politiky jsou tématem příspěvku ředitele Státního fondu životního prostředí Petra Valdmana. Obce do 3000 obyvatel mohou dosáhnout v rámci modernizačního fondu na dotaci až ve výši 75 procent na výstavbu nových fotovoltaických elektráren ve vlastnictví obce. U větších obcí výše podpory může činit až 60 procent nákladů.

Páteční pokračování konference bude zejména věnováno predikci aktuálního vývoje hospodaření obcí. Miroslav Matej očekává výši příjmů obcí za rok 2022 ve výši 434,9 mld. Kč a výši výdaj dosahující 406,7 mld. Kč. Lze předpokládat vlivem inflace, že inkaso daní bude v následujícím roce příznivé a obce posílí zdroje z RUD přibližně o 10 procent. Jistě zazní apel na obce a města, aby neodkládaly investice, protože prostředky na účtech rychle degradují.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka konferenci uzavře s tématem sociální politiky v době energetické krize.

I letošní ročník se koná díky našemu generálnímu partnerovi, kterým je SKUPINA ČEZ. Hlavním partnerem je ČESKÁ SPOŘITELNA, EKO – KOM a KIA Czech. Dalšími partnery jsou CorCo SYSTEMS, D.A.S. RECHTSSCHUTZ AG, pobočka pro ČR, ECO LED veřejné osvětlení, EMPEMONT, EVROPSKÁ INVESTIČNÍ BANKA, Fleet Consulting Group – (elektromobil Peugeot), GPLUS.

 

Děkujeme.

 

 

 

Ing. Alexandra Kocková

tiskový zástupce Svazu měst a obcí ČR

tel.: 725 607 753, e-mail: kockova@smocr.cz

O Svazu měst a obcí ČR:

Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí, a to jak na národní, tak evropské úrovni. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. Svaz sdružuje více než 2 600 měst a obcí a svými členy tak čítá cca 8 milionů obyvatel České republiky. Více na www.smocr.cz a na facebooku.