25.05.2023

Jsme vidět i slyšet

Počet mediálních zmínek o SMO ČR v posledních pěti letech soustavně narůstá. Největší nárůst byl zaznamenán v roce 2020, kdy vyšší míru medializace způsobilo referování o obcích v souvislosti s covidem. SMO ČR se dlouhodobě daří získávat pozornost v tradičních médiích, která mají největší čtenost, sledovanost a poslechovost.

Výsledky práce svazové kanceláře týkající se mediálních výstupů SMO ČR v letech 2019 - 2023 najdete v přehledné analýze v příloze.

Ing. Alexandra Kocková, tiskový zástupce SMO ČR