13.12.2023

Jednání s vládou 7. prosince 2023

Předseda Svazu František Lukl (starosta města Kyjov), místopředsedové Miroslav Žbánek (primátor města Olomouc), Zdeněk Pištora (starosta města Postoloprty), Pavel Drahovzal (starosta obce Velký Osek) a členové Předsednictva SMO ČR Dagmar Škodová Parmová (primátorka města České Budějovice), Olga Dočkalová (starostka obce Sudice) a Karel Rejchrt (starosta obce Božanov) se ve čtvrtek 7. prosince 2023 sešli k jednání ve Strakově akademii s představiteli vlády.

František Lukl otevřel jednání s poukazem na váznoucí komunikaci čelných představitelů vlády se starosty v území. Neochota vlády komunikovat nabourala důvěru samospráv, které jsou nyní skeptické k další spolupráci. Bohužel ministři pro starosty nejdůležitějších rezortů – Ministerstvo financí a Ministerstvo pro místní rozvoj – nevyužili příležitost k debatě ani na letošní celostátní finanční konferenci, což se ještě nestalo.

 

Mezi tématy, která členové Předsednictva SMO ČR přinesli k diskuzi, byly dopady konsolidačního balíčku, aktuální návrhy financování školství, postup při implementaci digitalizace stavebního řízení či zákon o liniových stavbách. Z časových důvodů se nedostalo na všechna, byla ale přislíbena další jednání.

Miroslav Žbánek upozornil členy vlády na zasedání Politického výboru Rady evropských municipalit a samospráv CEMR, které probíhalo ve dnech 6. a 7. prosince 2023 v Praze a které organizoval jako hostitel Svaz měst a obcí ČR. Uvedl, že témata rezonující v jednotlivých zemích jsou velmi podobná, což se projevilo i v závěrečné deklaraci, kde starostové napříč Evropou volají po otevřené a přímé komunikaci s vládami.

Místopředseda Svazu Žbánek mluvil i o dopadech konsolidačního balíčku na čerpání národních dotací. Stále nemáme přesná data o dopadech, abychom mohli přehodnotit naše rozpočty, řekl. Starosty z tzv. přechodových regionů a hl. města Prahy čekají také zvýšené náklady ve spoluúčasti v rámci projektů financovaných z evropských fondů, a to kvůli snížení spolufinancování těchto projektů ze státního rozpočtu.

Pavel Drahovzal, další z místopředsedů SMO ČR, poukázal na nedostatečnou informovanost starostů a stavebních úřadů při zavádění digitalizace stavebního řízení. Není zatím známa časová posloupnost ani finanční náročnost, s kterou mají počítat. Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš uvedl, že školení pracovníků stavebních úřadů (SÚ) se naplno rozjede v lednu 2024 a že již nyní sbírají informace o potřebách dovybavení jednotlivých SÚ. Pavel Drahovzal otevřel i téma liniového zákona, jehož příprava neprošla standartním legislativním procesem a který může mít zásadní dopad do rozvoje měst a obcí z hlediska zrychlených postupů na přípravu a realizaci strategických staveb a těžebních prostorů. Obcím chybí dostatečná kompenzace za zábor jejich území ve prospěch celospolečenských záměrů.

Tady zástupci vlády argumentovali státním zájmem při umisťování strategických staveb, i tím, že tato legislativa České republice chyběla, evropské země ji již mají, což však Svaz nezpochybnil, že je nutné takovou legislativu mít

Debatu o financování zejm. předškolního vzdělávání a základního školství vedl místopředseda Svazu Zdeněk Pištora s ministrem školství Mikulášem Bekem. I on upozorňoval na nedostatečnou komunikaci směrem k samosprávám, že nelze z měsíce na měsíc provádět zásadní změny ve financování školství, aniž by proběhla hlubší diskuse se zřizovateli a provozovateli školských zařízení, a proto uvítal nabídku pana ministra Beka k pravidelným čtvrtletním jednáním se zástupci MŠMT.

Na témata zálohování, sociální služby či ochrana půdního fondu se bohužel již nedostalo s tím, že se odpovědní členové vlády sejdou v domluveném čase k jednacímu stolu s představiteli SMO ČR.

Ing. Alexandra Kocková, tiskový zástupce SMO ČR