12.12.2022

Etiketa je důležitá i v běžném životě

Svaz měst a obcí ČR připravil pro starostky první ročník Setkání starostek. Konalo se v předvečer XXV. celostátní finanční konference v Praze.

První ročník Setkání starostek, který se konal těsně před započetím XXV. celostátní finanční konference Svazu měst a obcí ČR v Clarion Congress Hotelu Praha 7. prosince 2022, přinesl pro účastnice řadu zajímavých informací. 

Jan Mareš, manažer vzdělávacího programu ESO – Efektivní správa obcí poukázal na výhody nové formy zpracování příručky pro členy zastupitelstva obce po komunálních volbách, kterou Svaz opět – již pošesté – zpracoval. Příručka tentokrát nemá vázanou podobu publikace, ale je vytištěna na volných listech, které si starostové vloží do šanonu. V případě rozsáhlejších změn v některé z kapitol Svaz připraví nový text, který si zastupitelé budou moci stáhnout ze svazových stránek, vytisknout a vyměnit za text starý. Příručka tak bude v průběhu let stále aktuální. Závěrem svého vystoupení vyzval starostky k absolvování nejbližších vzdělávacích kurzů, které ESO pořádá ještě do konce roku 2022.

Právní minimum poskytl přítomným starostkám zástupce advokátní společnosti KVB Lukáš Váňa. Upozornil, na co si při výkonu funkce dávat především pozor a co rozhodně nepodceňovat, aby se předešlo zbytečným problémům a nedorozuměním. Vysvětlil, co si představit pod pojmy osobní a trestní zodpovědnost a co vše z ní vyplývá. Během svého vystoupení několikrát zdůraznil významnou roli zpracování zápisů ze zasedání zastupitelstva či rady, které jsou zpravidla prvním zdrojem nezpochybnitelných informací a faktů při řešení svízelných situací.

V diskusi k tomuto tématu se hovořilo také o kompetencích zastupitelstva obce, rady a starosty. Lukáš Váňa upozornil na to, že pokud si nějaké kompetence zastupitelstvo vyhradí, platí toto usnesení i pro zastupitelstvo nové. Na začátku nového volebního období je proto vždy vhodné provést revizi podobných rozhodnutí a stanovit si nový pořádek.

Velký časový prostor byl vyhrazen pro další přednášející paní Elišku Haškovou Coolidge, která se podělila o své letité zkušenosti načerpané v oboru diplomacie. Svou kariéru začala nástupem na prestižní Georgetown University School of Foreign Service a v roce 1963 zahájila praxi v Bílém domě, kde založila Kancelář prezidentských zpráv. Paní Eliška při tomto setkání radila starostkám, jak správně vystupovat a jak se chovat při různých obchodních jednáních a společenských akcích, tedy věnovala se otázce etikety, která je dle jejích slov základem pracovního i osobního úspěchu. Podle amerických průzkumů ovlivňuje výsledek jednání z 50 % vzhled, z 35 % ošacení, z 10 vystupování a pouze 5 % pak ovlivní samotná inteligence. Předala starostkám mnoho cenných rad, ať už se týkaly oblékání, vystupování, ale třeba i písemné a telefonické komunikace. Víte například, jak by měla správně vypadat vaše vizitka? Měla by být na světlém, nejlépe bílém, ale kvalitním papíře. S tituly by se na ní mělo šetřit, zejména užívání titulů za jménem po dosažení manažérských profesně vzdělávacích programů typu MBA by se nemělo uvádět vůbec.

Eliška Hašková mj. také konstatovala, že nevěří v předepisované kvóty pro ženy. Dle jejího názoru jsou nepřirozené, schopnosti žen spíše degradují a názorově rozdělují společnost. Osobně mnohem více věří v samotné schopnosti žen, v jejich vůli a v tvrdou práci. Závěrem pak prakticky ukázala, jak správně stolovat a jaké zásady při stolování dodržovat.

 

Etiketě, i když z jiného úhlu, se věnoval i další host setkání Vladimír Kruliš, ředitel Odboru protokolu Kanceláře republiky. Jeho tématem byla především etiketa vlajková. Víte např., že vlajka se nikdy nesmí dotknout země? Nebo že vlajkou se nesmí nic zakrývat? Tedy ani třeba nějaká pamětní deska při jejím odhalování? A jaké je správné pořadí vlajek, když jich je třeba umístit více? Účastnice setkání se dále dozvěděly, jaký je poměr modrého klínu k bílému a červenému pruhu, kdy je vhodné vyvěšovat vlajku EU, jak postupovat v případě, že českou vlajku potřebuji na stožáru vyměnit např. z důvodu natržení či ušpinění atd. Zdůraznil také to, že pokud chci vyvěsit na radnici nějakou jinou vlajku, např. ukrajinskou, vždy musím vyvěsit na čestnější místo i vlajku českou. Samostatně může být vyvěšen jenom černý prapor, jako výraz smutku.

 

Vladimír Kruliš se pak věnoval otázce protokolu a podobně jako Eliška Hašková poskytl řadu cenných doporučení. Upozornil například na to, že je velmi nevhodné přijít na oběd, na který jste pozváni, dřív, byť jen třeba o pět minut. Je správné chodit na čas, maximálně o nějakou tu minutku později, nikdy ale ne více než o 10 minut. A také začínáte mejlovou korespondenci přáním dobrého dne? Tak to je další nešvar, kterého bychom se měli vyvarovat. Do klasického dopisu přece také nenapíšeme: Dobrý den, pane Procházko, ale začneme zpravidla oslovením vážený pane. Vladimír Kruliš se zaměřil i na používání titulů, ať už při mluveném či písemném projevu. Uvedl několik příkladů a závěrem radil – pokud si nejste jisti správným použitím, raději volte neformálnější způsob hovoru a vyhněte se jim. Je to vždy lepší, než oslovovat někoho třeba pane doktore, když je docent.

Celé odpoledne byly dámám k dispozici vizážistky ze slavné české firmy Dermacol, jejíž současná šéfka Věra Komárová ve svém vystoupení přiblížila vývoj firmy od doby, kdy do ní s manželem vstoupili. Velmi milý byl i dárek od Dermacolu, který účastnice obdržely.

Večeří jsme pak tyto příjemně strávené chvíle zakončily.

Alexandra Kocková a Lenka Zgrajová