22.12.2023

Den státního smutku 23.12.2023 - informace

Sobotu 23. prosince 2023 vláda ČR vyhlásila dnem státního smutku a požádala veřejnost o součinnost. 

Den státního smutku není z hlediska legislativy zásadně upraven. Je zcela na rozhodnutí každého občana, zda se k němu připojí. Analogickým výkladem je dospěno k tomu, že o jeho vyhlášení rozhoduje zpravidla vláda nebo hlava státu. Je vyhlašován při příležitosti úmrtí pro stát významné osobnosti či k uctění obětí velké tragédie.

Dle zákona o státních symbolech (č. 352/2001 Sb.) je pro tento případ stanoveno, že:

-          státní vlajku vyvěšují oprávněné osoby (tj. i obce) na budovách, v nichž sídlí;

-          vlajková výzdoba začíná zpravidla v 16 hodin dne předcházejícího a končí v 8 hodin dne následujícího po dni, na nějž je stanoven den státního smutku;

-          je třeba respektovat i v daném případě pravidla umístění státní vlajky (tj. státní vlajka je vždy umístěna na nejčestnějším místě – z čelního pohledu na objekt to je vlevo při vyvěšení 2 státních vlajek, uprostřed při vyvěšení lichého počtu státních vlajek, v prostřední dvojici vlevo při vyvěšení sudého počtu státních vlajek, první zleva, případně i poslední v řadě, při vyvěšení většího počtu vlajek než 5);

-          státní vlajka je na znamení smutku spuštěna na půl žerdi.

Současně předseda vlády Petr Fiala vyzval občany, aby v den státního smutku ve 12 hodin projevili úctu památce obětí tragédie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy minutou ticha. V celé České republice by se současně v pravé poledne měly rozeznít zvony.

Dle doporučení odborníků je na místě vyzvat k uctění památky obětí včerejšího útoku ve vší důstojnosti zejména ve svých srdcích a vzpomínkách bez jakýchkoliv sdružování či jiných hromadných akcí.  

Je zcela na volném uvážení, zda mj. bude zvolena dle místní situace i další forma uctění ve formě např. zrušení kulturních a podobných akcí.

V případě potřeby je rovněž vhodné informovat o možnostech využití krizových linek s psychosociální pomocí. 

Dbejte bezpečnosti své i svých blízkých.

 

Alena Klimt

Alexandra Kocková