13.06.2023

Češi, Slováci, Maďaři a Poláci představí své chytré projekty

V současné době čelí společnost celé řadě výzev, mnohé se dotýkají obcí a měst. Je nezbytné zajistit občanům kvalitní prostředí pro život ve velkých městech i na malých obcích. Jednou z cest rozvoje, tak aby se dařilo i v budoucnosti lépe odolávat různým problémům, jsou tzv. SMART neboli CHYTRÁ řešení.

Této problematice se dlouhodobě věnuje Svaz měst a obcí České republiky, který je také jedním z partnerů v mezinárodním projektu zemí V4 „Přeshraniční spolupráce pro partnerství a prosperitu. SMART AGENDA“. Na uvedené téma připravuje mezinárodní seminář, který se bude konat 21. 6. 2023 v Olomouci.

 

Seminář představí projekty, které SMART řešení promýšlejí v širších kontextech, integrovaně a usilují o zlepšení života komunit, životního prostředí, zavádění smysluplných technologií v rámci větších celků, integrovaně. Budeme se bavit o konceptu tzv. 15minutového města, proměnách průmyslových zón v obytné a polyfunkční čtvrti, koncepcích nových čtvrtí na zelené louce. Prezentovány budou projekty hotové, v realizaci i ty připravované velkých měst (Olomouc, Ostrava), středně velkých (Jeseník, Třebíč, Židlochovice) i obcí (Trojanovice).

Na semináři budou představeny projekty, zkušenosti a příklady dobré praxe místních samospráv z Česka i z dalších zemí V4. Projekt probíhá ve spolupráci s národními sdruženími místních samospráv v Česku (Svaz měst a obcí České republiky), na Slovensku (Združenie miest a obcí Slovenska), v Maďarsku (TÖOSZ) a Polsku (ZMP).

 

Pro koho je konference určena?

Především pro starosty, zastupitele a pracovníky městských a obecních úřadů, kteří se zabývají SMART agendou, rozvojem měst a obcí, stavebními aktivitami a investicemi.

 

Kdy a kde se konference koná?

  1. 6. 2023, 8.30-15:30, Magistrát města Olomouce, Hynaisova 10

 

Registrujte se ZDE.

 

V případě dotazů se obracejte na:

Ing. Alexandra Kocková, kockova@smocr.cz, 725 607 753

Tiskový zástupce SMO ČR

 

David Hošek hosek@smocr.cz, 702 540 658

Sekce regionálního rozvoje a zahraničních vztahů