19.10.2022

Bere vláda obce vážně?

Praha 19. října 2022 Stále silněji ve Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR) zaznívá názor, že komunikace mezi vládou, ministerstvy a samosprávami není nijak koordinována.

Tento názor se opírá o dosavadní zkušenosti zástupců měst a obcí celorepublikově, napříč politickým spektrem. Potvrzuje to i nařízení vlády o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci, které přineslo obcím a městům více otázek než odpovědí.

Spolupráce a koordinace všech dotčených orgánů, ale i dalších zástupců z území při vytváření nových zákonných norem a dalších legislativních úprav je základ,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a pokračuje: „od stavebního zákona, přes covidová opatření až po současné zastropování cen energií, všude se ukazuje, že bez dobré komunikace nedojdeme k dobrému cíli. Nenajdeme řešení schůdná pro většinu. To se ukázalo za covidu a ukazuje se to i teď. Stále dokola opakujeme naše argumenty, stále nabízíme naši spolupráci, naše zkušenosti podložené letitou praxí i odbornými znalostmi. Bohužel, jako bychom mluvili do zdi.“

Svaz měst a obcí ČR nově zaslal ministru průmyslu a obchodu Jozefu Síkelovi dopis s celou řadou dotazů, které vyplynuly z rychlého průzkumu mezi členskými obcemi a které míří na dopad vládního nařízení o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci.

 „Je pravděpodobné, že aplikační praxe přinese řadu dalších otázek, na které nebudeme znát odpověď. Ze strany SMO ČR a jeho zástupců již bylo mnohokrát avizováno, že obce a města mají velký zájem být partnerem pro vládu. Jsme připraveni spolupracovat také při přípravě metodiky či stanoviska. Naším společným cílem je stabilizace situace na energetickém trhu a poskytnutí jistoty pro naše obce a města, a především jejich občany,“ vysvětluje předseda Lukl.

Další z témat, která obce a města dnes enormně zajímají, je komunitní energetika.

Z pohledu Svazu měst a obcí ČR vnímáme nejen pozitiva, ale i rizika možného překotného rozvoje komunitní energetiky bez vhodně nastavených pravidel,“ uvádí místopředseda Svazu Miroslav Žbánek. „Obáváme se, že komunikace na meziresortní úrovni není jednotně koordinována, což by mohlo způsobit problémy do budoucna. Chtěli bychom diskutovat i efektivní využití financí z Modernizačního fondu a dalších evropských i národních zdrojů, legislativní úpravu, nastavení odborné a administrativní podpory, nastavení správného energetického mixu z pohledu státu, kapacity přenosové soustavy, nastavení tarifů a poplatků, odpovědnost v komunitní energetice, rizika spojená s likvidací odpadů atd. Koordinace zkrátka není dostatečná.“

Naším společným cílem je, aby se z komunitní energetiky nestal primárně byznys, ale aby naplnila očekávané cíle – posílení energetické bezpečnosti, udržitelný rozvoj v energetice, vznik funkčních energetických společenství, bezpečný provoz energetické soustavy, ochrana zranitelných osob,“ dodává Pavel Drahovzal, místopředseda Svazu.

Vláda však nevěnuje apelům Svazu pozornost, vzájemná diskuse v podstatě neexistuje, krize se prohlubuje. Řada předložených řešení není projednána ani mezi resorty. Nový vládní kabinet sliboval, že intenzivní komunikace bude probíhat mezi všemi zainteresovanými subjekty.

Státe, stojíš na straně svých obcí a občanů? S kým mohou mluvit a kdo je vyslyší? Zatím je pouze ticho.

Ing. Alexandra Kocková

tiskový zástupce SMO ČR

tel.: 725 607 753, e-mail: kockova@smocr.cz

 

 

 

O Svazu

Svaz měst a obcí ČR zastupuje 2777 obcí, což je 44,29 % z celkového počtu obcí v ČR a současně tak zastupuje více jak 8,5 milionu obyvatel, což je 79,92 % z celkového počtu obyvatelstva ČR.