26.10.2022

Apelujte na své poslance

Předseda Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR) František Lukl se obrací na zástupce samospráv. Apelujte na své poslance, aby podpořili svazový návrh na spravedlivé přerozdělení daně z neočekávaných zisků pro územní samosprávu.

Milé kolegyně, milí kolegové,

Dovoluji si Vás oslovit jménem Svazu i jménem svým, prosím, apelujte na své poslance, apelujte na jejich zodpovědnost, na jejich povinnost vůči svým voličům, vůči městům a obcím, kde žijí.

Mohou dnes svým hlasem rozhodnout o bytí a nebytí úrovně další existence komunitního života, života spolkového či života sportovních oddílů. Sněmovna totiž začala projednávat náš svazový návrh, podle kterého by obcím a městům připadl spravedlivý podíl ve výši 25,84 procent na inkasu daně z neočekávaných zisků (WFT).

Města a obce jsou ze zákona příjemci zákonné části daně právnických osob z tzv. rozpočtového určení daní (RUD). V případě vypsání mimořádné daně z neočekávaných zisků byly bohužel z příjemců nesystémově vyňaty.

Prosím, obraťte se na své poslance, aby podpořili tento náš návrh, kterým mohou samosprávy finančně zabezpečit nejen zmiňovaný komunitní život na svých územích, ale i vstřícné ceny např. školních obědů nebo školkovného.

Města a obce budou muset v příštích měsících navýšit svoje finanční příspěvky nejen pro sportovní, kulturní a vzdělávací spolky a kluby, které bojují o přežití vzhledem ke zvyšujícím se cenám energií i všeobecnému zdražování. Ale také chtějí zabezpečit rozvoj své obce.

Pokud na to nebudeme mít, tak je podpořit nemůžeme.

Věřím, že všichni uděláme, co je v našich silách, abychom naše města a obce nezklamali.

František Lukl

Předseda Svazu měst a obcí ČR