Realizace SMART Česko v praxi obcí a měst

Reg. č. projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016927

Ing. Dan Jiránek

Hlavní manažer

606 770 181

jiranek@smocr.cz

Mgr. et Mgr. Jakub Cach

Odborný poradce pro vytvoření a vedení SMART Česko HUBu 721 004 206

cach@smocr.cz

Ivana Vašíčková

Odborná asistentka 734 551 940

vasickova@smocr.cz